Omringd door buurtbewoners bij een van de protest-spandoeken langs de Lochemseweg overhandigt Chantal Kormelink aan wethouder Jasper Bloem de uitvergrote tekst van de petitie. Foto: Jolanda van Velzen
Omringd door buurtbewoners bij een van de protest-spandoeken langs de Lochemseweg overhandigt Chantal Kormelink aan wethouder Jasper Bloem de uitvergrote tekst van de petitie. Foto: Jolanda van Velzen

Wethouder ontvangt petitie tegen McDonald’s: ‘Aanvraag nauwgezet toetsen’

Politiek

WARKEN – De Zutphense wethouder Jasper Bloem heeft dinsdagmiddag in restaurant ’t Ooievaarsnest in Warken de petitie met 3.326 handtekeningen in ontvangst genomen die pleit tegen de komst van een McDonald’s op deze locatie aan de Lochemseweg (N346).

Door Sander Grootendorst

Dat aantal maakt duidelijk dat veel meer mensen dan alleen de bewoners van de buurtschap een McDonald’s hier niet zien zitten. De wethouder concludeerde dan ook dat  de bezwaren géén voorbeeld zijn van “not in my backyard” – mede door de argumenten die worden aangevoerd, zoals verkeersveiligheid.
Dat die in het geding is bleek toen het gezelschap van zo’n vijfentwintig omwonenden voor de foto naar een van de spandoeken liep die aan weerszijden van de weg zijn neergezet. “In Warken geen plek voor een ongezonde snack van de Mac.” Hier kreeg de wethouder alvast de petitietekst uitgereikt. Personenauto’s, maar ook meerdere vrachtwagens raasden in beide richtingen voorbij. Tussen de hoofdweg en het restaurant loopt een ventweg waarvan vooral fietsers en landbouwvoertuigen gebruikmaken. De Warkenaren vinden alleen al om die reden een drukbezocht fastfoodrestaurant een afrader.
De vrees bestaat dat er ingrijpende verkeersmaatregelen nodig blijken als het restaurant er eenmaal staat. Die dan dus door de provincie moeten worden betaald. Oftewel: niet door de hamburgergigant, maar door de burgers van Gelderland. De N346 moest een paar kilometer verderop al eerder om veiligheidsredenen op de schop: voor de aanleg van een rotonde op het gevaarlijke kruispunt met de Almenseweg. De buurtbewoners attendeerden de wethouder er nog maar eens op.
Andere argumenten zijn onder meer de verwachte lichtoverlast, het feit dat ’t Ooievaarsnest nu een belangrijke buurtfunctie heeft én het aspect van gezondheid. Moet je als gemeente die gezondheid hoog in het vaandel heeft staan wel willen dat snelle-hapketen McDonald’s binnen je grenzen zelfs een tweede vestiging opent? Allemaal punten die de omwonenden meteen hadden geventileerd nadat ze kennis hadden genomen van McDonald’s plannen.

McDrive
Bloem herhaalde dat ook het college verrast werd door de plotselinge vergunningaanvraag eind vorig jaar. Hij benadrukte dat het noodzakelijk is om goed beslagen ten ijs te komen en wil ruim de tijd nemen om de aanvraag te onderzoeken. Op één punt is de aanvraag sowieso in tegenspraak met het bestemmingsplan, dat wel voorziet in horeca op deze plek, maar niet in een McDrive-systeem. Wat dan weer niet wil zeggen dat een McDrive onmogelijk is; in het bestemmingsplan zou daarvoor een uitzondering kunnen worden gemaakt.

De procedure gaat nog maanden in beslag nemen. Zodra het college een ontwerpbesluit heeft genomen, is het mogelijk om bezwaar te maken. Mocht het college besluiten om geen vergunning te verlenen, ligt het voor de hand dat McDonald’s de partij is die protest aantekent.  Als de eventuele bezwaren (zienswijzen) zijn afgehandeld, volgt een definitief besluit; ook daartegen kunnen weer bezwaren worden ingediend.

Rheden
“Dus een gemeente kan niet gewoon nee zeggen tegen een plan dat haar niet zint?” vroeg een van de aanwezigen in ’t Ooievaarsnest. “Nee, we moeten een aanvraag altijd toetsen aan de kaders die de gemeente heeft gesteld”, antwoordde Bloem. “Dat gaan we nauwgezet doen.” Verder liet hij weten dat hij in contact staat met de gemeente Rheden, waar McDonald’s ook een aanvraag heeft gedaan, evenals in Hardenberg (Overijssel) en Hulst (Zeeland). Een petitie tegen een plan voor een Mac op de Veluwezoom is al ruim 14.000 keer ondertekend. De situatie is er vergelijkbaar met die in Warken, zei Bloem.

Voorlopig kunnen de omwonenden niet meer doen dan afwachten. Chantal Kormelink, die namens de buurt de petitie overhandigde, vertelde dat zij er ’s nacht van wakker had gelegen zodra bekend werd wat McDonald’s wilde. Het voelt voor de buurt ook alsof het machtige concern over de hoofden van de Warkenaren zijn plan wil doorzetten. Een onzichtbare tegenstander bovendien. “Contact opnemen met McDonald’s lukt gewoon niet.”

Na de bijeenkomst gingen sommigen te voet en anderen met de fiets naar huis. Wie met de auto was, moest héél goed uitkijken voordat hij of zij veilig kon invoegen in de drukke verkeersstroom op de Lochemseweg.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant