Frans Manders. Foto: PR
Frans Manders. Foto: PR

PvdA Zutphen pleit voor invoering van leegstandverordening

Politiek

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen staat voor de uitdaging om leegstand effectief aan te pakken. In reactie hierop heeft de PvdA Zutphen een motie ingediend, waarin het college wordt verzocht een leegstandverordening op te stellen.

Ondanks het bestaan van de Leegstandwet sinds 2011, heeft Zutphen nog geen eigen leegstandverordening geactiveerd, wat een gemiste kans is volgens de PvdA. Raadslid Frans Manders van de PvdA Zutphen legt uit: “Een leegstandverordening biedt de gemeente Zutphen de nodige handvaten om effectief met pandeigenaren in gesprek te gaan en leegstand aan te pakken.”

De leegstandverordening biedt gemeenten diverse mogelijkheden, zoals het instellen van een meldingsplicht voor leegstand en het opleggen van boetes bij het niet naleven hiervan. Daarnaast kunnen gemeenten ook constructieve maatregelen treffen, zoals het voordragen van gebruikers voor leegstaande panden en het vaststellen van overlegregels met eigenaren.

Frans Manders benadrukt dat hoewel Zutphen geen extreme leegstand kent, alle beschikbare instrumenten kunnen bijdragen aan een effectieve aanpak van leegstand en mogelijkheden creëren om extra woningen te realiseren voor woningzoekenden. Voor meer informatie en vragen, neem contact op met Frans Manders via 06 - 461 004 96.

De motie wordt mede ingediend door GroenLinks, ChristenUnie en KiesBewustLokaal.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant