Contact Zutphen-Warnsveld bestrijkt zowel online als met de papieren editie (in een oplage van 21.200 exemplaren) het gebied Zutphen, Warnsveld en De Hoven.

Drukklare advertenties (certified pdf) aanleveren tot uiterlijk dinsdag 9.00 uur. Materiaal voor nog op te maken advertenties aanleveren kan tot uiterlijk maandag 12.00 uur.


Redactie
redactie@contact.nl
tel. 0544-801020
Kopij aanleveren tot uiterlijk maandag 12.00 uur

Bernadet te Velthuis (coördinator)

tel. (0544) 80 10 26
bernadet.te.velthuis@achterhoeknieuws.nl


Dyanne Schiphorst (media-adviseur binnendienst)
tel. (0544) 80 1034
verkoop@contact.nl 

Twitter: @ANContactZW | Facebook: ANContactZW | Instagram: ANContactZW


Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.
Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde
www.achterhoeknieuws.nl

Overname van inhoud van deze uitgave of delen daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1, sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.