Schnitzelrestaurant 't Ooievaarsnest aan de Lochemseweg in Warken. Foto archief
Schnitzelrestaurant 't Ooievaarsnest aan de Lochemseweg in Warken. Foto archief

Ingediende bezwaren tegen McDonald’s in Warken ongeldig

Politiek

WARKEN – Omwonenden van restaurant ‘t Ooievaarsnest die bij de gemeente Zutphen officieel bezwaar hebben aangetekend tegen de vestiging van een McDonald’s in de buurtschap Warken, moeten dat mogelijk nogmaals doen. Volgens de gemeente zijn ze niet geldig.

Door Sander Grootendorst

De indieners van een zogenoemde ‘zienswijze’ ontvingen vorige week een brief van het gemeentelijke ‘team vergunningen & handhaving’ waarin wordt uitgelegd wat er mis is gegaan. Het blijkt dat de gemeente op basis van de aanvraag van de fastfood-keten de verkeerde procedure heeft gevolgd. Voor een leek is nauwelijks te vatten wat het feitelijke probleem is, maar het komt erop neer dat zienswijzen alleen kunnen worden ingediend gedurende de periode dat er een ‘ontwerpbesluit’ op tafel ligt en dat is nu nog niet het geval. De zienswijzen die de gemeente tot nu toe heeft ontvangen hebben geen juridische waarde. “Het is belangrijk de regels strikt te volgen”, drukt de gemeente de bezwaarmakers op het hart. Want dan zijn – nadat de gemeente een besluit heeft genomen – ook eventuele juridische vervolgstappen mogelijk (een gang naar de rechter).

Volgens de gemeente heeft de ‘aanvrager’ (McDonald’s dus) gemeld dat het om een ‘reguliere voorbereidingsprocedure’ zou gaan, terwijl inmiddels is gebleken dat het een ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ betreft, waarbij andere voorwaarden van kracht zijn. De gemeente geeft aan dat ze niet anders kan dan de al ingediende bezwaren “voor kennisgeving aannemen”. Naar de inhoud ervan wordt niet gekeken. Dat betekent volgens de indieners overigens niet dat ze voor niets zijn geweest.
“Op een later moment zal er een publicatie plaatsvinden in weekblad Contact Zutphen-Warnsveld en op www.officiëlebekendmakingen.nl dat er een ontwerpbesluit ter inzage ligt.” In dat besluit wordt vermeld of de gemeente wel of geen omgevingsvergunning aan McDonald’s verleent.

De aanvraag van McDonald’s viel eind vorig jaar niet alleen de omwonenden rauw op het dak, maar ook B en W en gemeenteraad. Dat bleek onder meer bij een bijeenkomst in de Burgerzaal vorige maand, waarbij omwonenden gebruik maakten van de mogelijkheid om in te spreken. Ze maakten duidelijk dat de locatie aan de Lochemseweg in hun ogen totaal niet geschikt is voor een McDonald’s-restaurant plus McDrive. De verkeerssituatie met hoofdweg en parallelweg is nu al gevaarlijk, niemand zit te wachten op een overdaad aan kunstlicht op deze plek en een McDonald’s zal ook nooit de buurtfunctie kunnen vervullen die Het Ooievaarsnest nu heeft, zo betoogden de omwonenden. Verder zijn ze van mening dat een dergelijk restaurant erbij ook een klap in het gezicht is van degenen die zich – in tijden van toenemende obesitas – inzetten voor een gezondere leefstijl.
De standpunten van de omwonenden worden in elk geval door 3.295 personen gedeeld: zij ondertekenden de door de Warkenaren opgestelde petitie tegen de vestiging van een McDonald’s (stand van zaken 13 februari). Een woordvoerster laat weten dat de handtekeningen binnenkort aan B en W van Zutphen worden aangeboden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant