Camera's bij een tankstation in de regio. Foto: Sander Grootendorst
Camera's bij een tankstation in de regio. Foto: Sander Grootendorst

Extra boa’s en mogelijk cameratoezicht in Zutphen

Politiek

ZUTPHEN – “Meer boa’s is niet de oplossing voor de bestrijding van toegenomen criminaliteit, maar wel de manier om een groter gevoel van veiligheid te borgen en het tekort aan agenten toch enigszins op te vangen.”

Door Sander Grootendorst

Dat zei Mark Purperhart (CDA) maandagavond tijdens de raadsvergadering in de Burgerzaal in Zutphen. Hij ging in op het nieuwe ‘integrale veiligheidsplan’ dat aan het eind van een debat daarover door de raad is aangenomen. Het CDA had een motie ingediend waarin het verzocht om meer fte’s voor boa’s.
PvdA-collega Arne Bouma stelde dat het voorbarig en niet accuraat is om in dit stadium meer boa’s aan te stellen. De politie heeft weliswaar veel te weinig mensen “wijkagenten draaien zelfs noodgedwongen mee in de spoeddienst”, maar een groot deel van hun taken hoort nu eenmaal niet op het bordje van een boa thuis, aldus Bouma. “Dan heb je het bijvoorbeeld over mishandeling en openbare geweldpleging.” De PvdA sprak zich tegen de motie uit: “Onderbuikgevoelens mogen niet leidend zijn voor beleid.” Een ruime meerderheid stemde niettemin vóór de motie.
Burgemeester Wimar Jaeger lichtte toe dat het zou kunnen gaan om een uitbreiding van tien naar twaalf fte’s. “Daarmee zijn dan de weekenddiensten afgedekt.” Hij bevestigde nog eens het in de Stedendriehoek (en elders in Gelderland) gigantische tekort aan personeel bij de politie. “We trekken daarover in Den Haag fors aan de bel.”

De burgemeester krijgt van de raad officieel de bevoegdheid om cameratoezicht te regelen op plaatsen waar dat werkelijk noodzakelijk blijkt. Met uitzondering van de SP en de Partij voor de Dieren stemden alle fracties daarmee in. De SP stelt dat je zoiets gevoeligs in principe niet in handen moet leggen van een niet-gekozen bestuurder (zoals een burgemeester) en de Partij voor de Dieren vindt het principieel onjuist: alleen een rechter zou mogen bepalen waar camera’s moeten komen. Alle fractiewoordvoerders spraken van een “zwaar middel”, omdat immers ook de privacy in het geding is.

Volgens burgemeester Jaeger brengt het raadsbesluit niet met zich mee dat er nu meteen overal in de stad (en het dorp) camera’s komen te hangen. Zorgvuldige afwegingen gaan aan eventuele plaatsing vooraf. “We doen het alleen als andere mogelijkheden echt geen soelaas bieden.”
In antwoord op de stelling van Mart de Ridder (SP) zei Jaeger dat zich acute situaties kunnen voordoen waardoor ogenblikkelijke plaatsing van een camera nodig is. “In Zutphen is daar gelukkig nog nooit sprake van geweest.” Dan zou de door de SP ingestelde omweg – altijd eerst de gemeenteraad erbij betrekken – te traag zijn.

Volgens de overige partijen is er voldoende controle ingebouwd om de raad tijdig te kunnen laten bijsturen. Op vragen van PvdA’er Bouma zegde Jaeger toe dat hij samen met andere gemeenten in de politieregio gaat kijken naar een goede manier om de werking van eventuele camera’s betrouwbaar te kunnen evalueren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant