Wethouder Sjoerd Wannet bracht ook een bezoek aan de actie 'Tegel eruit, plantje erin' en nam na inlevering van een tegel een plant mee naar huis. Foto: Rob Weimer

Wethouder Sjoerd Wannet bracht ook een bezoek aan de actie 'Tegel eruit, plantje erin' en nam na inlevering van een tegel een plant mee naar huis. Foto: Rob Weimer

Actiedag Groei & Bloei ‘Tegel eruit, plantje erin’ succes

Natuur

ZUTPHEN - Op het Polplein vond op 20 april een actiedag plaats die in het teken stond van vergroening, biodiversiteit en het belang van een goede waterhuishouding in tuinen en de directe omgeving. Deze jaarlijkse actie, georganiseerd door Groei & Bloei afdeling Zutphen, werd met enthousiasme ontvangen en genoot steun van verschillende lokale partners, waaronder de Gemeente Zutphen, Zutphen Energie, de Werkmakers, Waterschap Rijn IJssel, de Bijenstichting en de Welkoop.

Tijdens de actiedag konden deelnemers een tegel inleveren in ruil voor een plant, met daarbij waardevolle informatie over het bevorderen van een gezonde waterhuishouding in de eigen tuin. Diverse mogelijkheden, zoals het gebruik van regentonnen en systemen om regenwater op te vangen en te benutten, werden gepresenteerd door zowel Zutphen Energie als de gemeente, inclusief informatie over subsidiemogelijkheden.

De aanwezigheid van Waterschap Rijn IJssel trok veel belangstelling, met een interactieve watertafel die de impact van groen op het waterpeil inzichtelijk maakte.

De actiedag markeerde een succesvolle samenwerking tussen verschillende partijen met een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van biodiversiteit, vergroening en een gezonde waterhuishouding, zowel in tuinen als in de bredere omgeving.

Wethouder Sjoerd Wannet bracht een bezoek aan de actie ‘Tegel eruit, plantje erin’ en nam na inlevering van een tegel vol enthousiasme een plant mee naar huis, voorzien van waardevolle informatie om bij te dragen aan een groenere en waterbewuste omgeving.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant