Deel zorgverleners van team longkanker van Gelre ziekenhuizen, Vérian en Sensire. Foto: Medische Fotografie, Gelre ziekenhuizen

Deel zorgverleners van team longkanker van Gelre ziekenhuizen, Vérian en Sensire. Foto: Medische Fotografie, Gelre ziekenhuizen

Goede oncologische begeleiding door nauwe samenwerking tussen zorgpartners

Zorg

ZUTPHEN/APELDOORN - Gelre ziekenhuizen, Vérian, Sensire, Huisartsen Organisatie Oost Gelderland (HOOG) en de oncologiezorgnetwerken in de regio Apeldoorn en Zutphen werken nauw samen om goede oncologische begeleiding te bieden aan patiënten met kanker. Naast de medische zorg gaat het om begeleiding op het gebied van voeding, beweging, hulpmiddelen en lichamelijk en psychosociaal welbevinden, in het ziekenhuis of thuis. Dit draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met kanker tijdens en na de behandelperiode.

Naast de medische behandelingdie, geeft een oncologieverpleegkundige in het ziekenhuis voorlichting, opvang na een slecht nieuws gesprek, psychosociale ondersteuning, advies en begeleiding aan patiënten met kanker. Vanwege de intensieve behandeling is ook begeleiding thuis nodig. Daarvoor werken de oncologieverpleegkundigen van Gelre ziekenhuizen nauw samen met de oncologieverpleegkundigen van Vérian (regio Apeldoorn) en Sensire (regio Zutphen). Zij komen bij de patiënten thuis en bieden begeleiding en advies op lichamelijk, psychosociaal en praktisch vlak. 

Daarbij helpen zij patiënten ook bij het vinden van de juiste zorgverleners bij hun zorgbehoefte. Denk daarbij aan het inschakelen van een diëtist bij problemen met de voeding, een fysiotherapeut bij problemen met fitheid, bewegen of oedeem, een maatschappelijk werker bij psychosociale en werkgerelateerde vragen of een geestelijk verzorger bij zingevingsvragen. Dit soort zorg wordt verleend door zorgverleners in het ziekenhuis of door zorgverleners aangesloten bij het oncologiezorgnetwerk bij de patiënt thuis. 

Alle betrokken zorgverleners houden elkaar op de hoogte over het verloop van de behandeling en begeleiding van de patiënt.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant