Leonie Semmekrot, Linda Harink, Dianne Warffemius, Riemy Mulder, Lianne Gasseling en Adinda van Sommeren (v.l.n.r.) van het Oncologie Netwerk Zutphen. Eigen foto

Leonie Semmekrot, Linda Harink, Dianne Warffemius, Riemy Mulder, Lianne Gasseling en Adinda van Sommeren (v.l.n.r.) van het Oncologie Netwerk Zutphen. Eigen foto

Oncologie Netwerk ondersteunt bij kanker en leven

Zorg

Zaterdag 4 februari is het wereldkankerdag

ZUTPHEN - Meer dan 800.000 mensen leven met en na kanker: zij kregen in de afgelopen twintig jaar de diagnose kanker. Hoewel een groot gedeelte van hen geneest, kampen velen nog met de gevolgen van kanker en de behandeling. Bij kanker telt niet alleen de overleving, het gaat ook over de kwaliteit van leven en het omgaan met de (late) gevolgen.

Wanneer je te maken krijgt met kanker dan heeft dat een grote impact op je leven. De zorg rondom kanker wordt tegenwoordig steeds dichter bij huis aangeboden. Dit betekent dat patiënten nog korter in het ziekenhuis verblijven. Thuisgekomen van een behandeling hebben mensen vaak een heleboel vragen en weten ze meestal niet waar ze met hun vragen terecht kunnen. In 2018 is daarom het Oncologie Netwerk Zutphen opgericht met het doel mensen die geraakt worden door kanker te ondersteunen om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken.

Samenwerking op het gebied van oncologische zorg
Het Oncologie Netwerk Zutphen bestaat uit deskundige hulpverleners. Iedere zorgverlener is gespecialiseerd in oncologische problematiek en voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn/haar beroepsvereniging stelt aan de begeleiding van mensen met kanker. Het Oncologie Netwerk Zutphen is opgenomen in de verwijsgids kanker van het Integraal Kanker centrum Nederland. Het team bestaat uit zeven zorgverleners met een eigen expertise op het gebied van kanker. Er is een diëtist, ergotherapeut, oncologisch fysiotherapeut, huid-/oedeemtherapeut, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en een psychosociaal therapeut. Ook is er een nauwe samenwerking met Gelre Zutphen. Deze samenwerking verbetert de kwaliteit van de zorg.

Maatwerk
De begeleiding is in alle fasen van het ziekteproces. Kankerzorg is heel breed. Ieder mens is verschillend, elke kanker is anders. Daarbij heeft elke fase zijn eigen vragen. Het netwerk levert maatwerk, geen standaard. De hulpvraag wordt helder gemaakt en er wordt gekeken naar wat er nodig is om de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te maken.

Naasten
Ook mensen die geen kanker hebben kunnen begeleiding krijgen. Kanker heb je niet alleen. Het zet je leven op zijn kop en dat van je naasten. Daarin de weg vinden is niet makkelijk.

Meer informatie
Wie te maken heeft met kanker en specifieke klachten of vragen heeft, advies, hulp of ondersteuning wil, kan contact opnemen met het Oncologie Netwerk Zutphen via mail info@oncologienetwerkzutphen.nl of bel met de contactpersoon Leonie Semmekrot, gespecialiseerd verpleegkundige oncologie, via 06-30997611 of kijk op de site.


www.oncologienetwerkzutphen.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant