Bestuurders van gemeenten in de Regio Stedendriehoek poseren met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris (rechts naast de kaart). Foto: Henri Bruntink

Bestuurders van gemeenten in de Regio Stedendriehoek poseren met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris (rechts naast de kaart). Foto: Henri Bruntink

Henri Bruntink

Minister De Jonge tekent voor 104.000 nieuwe Gelderse woningen

Wonen

ZUTPHEN - Minister Hugo de Jonge wil tot 2030 in het hele land 900.000 nieuwe woningen realiseren. Woensdagmiddag kwam hij naar Zutphen om samen met, gedeputeerde Peter Kerris, Woondeals met zes Gelderse regio’s te ondertekenen. In totaal goed voor 104.000 huizen. De Regio Achterhoek tekent voor een inspanningsverplichting van 8.390 woningen en de Stedendriehoek - waar Lochem en Zutphen deel van uitmaken - gaat voor 17.229 nieuwe huizen in het Gelderse deel van de regio.

Door Henri Bruntink

“Volkshuisvesting is terug van weggeweest”, zei Hugo de Jonge in het Koelhuis in Zutphen tegen een zaal vol regiobestuurders, wethouders, burgemeesters en afgevaardigden van woningcorporaties en ondernemersorganisaties. Bouwen en wonen is de afgelopen decennia te veel op z’n beloop gelaten. “We dachten dat het zichzelf allemaal wel zou oplossen. Dat moeten we ons aanrekenen. Het zijn nu veel mensen die écht last ondervinden van het woningtekort. We moeten als overheden de regie terugpakken”, aldus de minister.

Samenwerken
Hij wil de markt niet buitenspel zetten maar samenwerken met ontwikkelaars, maar tegelijk bewaken dat de prijzen binnen de perken blijven. Hij deed een oproep om zo open mogelijk samen te werken. Dat gaat wat hem betreft ver. Veel gemeenten kampen met een gebrek aan ambtelijke capaciteit om alle bouwplannen voor te bereiden en door de procedure te loodsen. De Jonge juicht het toe als gemeenten hun ambtenaren samen inzetten op kansrijke projecten, zodat die als eerste worden gerealiseerd.

“Als je merkt dat projecten - om welke reden dan ook - naar achteren dreigen te schuiven, haal dan andere projecten naar voren”, zo zei hij. Zorgen maakt hij zich om de ellenlange gevechten die overheden vaak moeten leveren met mensen die bezwaren hebben. “Dat begint echt een Hollandse ziekte te worden”, vindt hij. Te veel zaken belanden naar zijn smaak op het bordje van de Raad van State. Dat hoogste bestuurlijke rechtsorgaan loopt daardoor nagenoeg vast, waardoor uitspraken lang op zich laten wachten. 

Betaalbaar
Van de nieuwe woningen in de Achterhoek en Stedendriehoek moeten respectievelijk 70 en 73 procent in de categorie betaalbaar vallen. Dit geldt voor zowel (sociale) huur als koop. Namens de Regio Achterhoek zei wethouder Arjen van Gijssel van Berkelland dat die regio de ambitie liever nog wat hoger legt. De Jonge temperde het enthousiasme om de verwachtingen niet te hoog op te schroeven, wat tot teleurstelling kan leiden. Hij wees zaken als een krappe arbeidsmarkt en hoge materiaal- en bouwprijzen door inflatie.

Namens de Regio Stedendriehoek zei de Brummense wethouder Ingrid Timmer hoop te putten uit het gegeven dat gemeenten in de regio elkaar veel beter weten te vinden dan voorheen. Vroeger was het krijgen van wat ‘woningcontingenten’ werden genoemd vooral een concurrentiestrijd tussen gemeenten. Nu wordt samengewerkt om tot een goede verdeling van zowel aantallen woningen als de doelgroepen die moeten worden bediend te komen.

Woondeals
De minister - die momenteel veel werkbezoeken aflegt in regio’s - prees Gelderland voor de in zijn ogen goede Woondeals. “Dit is zoals we het graag willen. De aanpak per regio en meteen al benoemen voor wie en waar je bouwt”, zo gaf hij een schouderklopje. Onder de doelgroepen zijn zeker ook ouderen. Belangrijk, vindt De Jonge, want ouderen die geschikte woonruimte vinden maken vaak een woning vrij voor een gezin.

Vanuit de regio’s klonk ook de oproep aan het Kabinet om oog te hebben voor wat er komt kijken bij zoveel nieuwe woningen en woonwijken. Via De Jonge was de oproep aan de andere ministeries om klaar te staan om in actie te komen voor zaken als groen, basisvoorzieningen, bereikbaarheid en mobiliteit. Gelderland verwacht van het rijk dat het investeert in wegen, OV en fietspaden.

Stikstof
Maar het rijk moet ook bijspringen bij maatschappelijke bouwkosten, die ook wel ‘onrendabele toppen’ worden genoemd. Extra ambtenaren vergt eveneens meer geld uit Den Haag. En dan is er nog de stikstofruimte die nodig is om te mogen bouwen. De helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland. De Jonge merkte in Zutphen op de stikstofuitstoot van woningbouw relatief gering is, maar hij realiseert zich dat dit op en rond de Veluwe anders ligt. 

Naast de Achterhoek en het Gelderse deel van de Stedendriehoek, werden ook Woondeals gesloten met de Regio Foodvalley, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland. In heel Gelderland moeten 66.000 van de 104.000 nieuwe woningen in de categorie betaalbaar vallen. Daarvan wordt 31 procent sociale huur (tot 808 euro per maand), 10 procent middenhuur (tot 1.000 euro) en 24 procent betaalbare koopwoningen. De bovengrens daarvan is 355.000 euro.

De verdeling over de regio’s van de in Gelderland te bouwen woningen:

 Achter-hoekSteden-driehoekRegio FoodvalleyGroene Metropool regioNoord-VeluweRivieren-landTotaal
Aantal woningen8.39017.22919.82833.00012.72812.940104.117
Betaalbaar totaal70%73%55%64%65%61%64%
Minister Hugo de Jonge tekent een van de Gelderse Woondeals. Naast hem staat gedeputeerde Peter Kerris. Foto: Jaap Schuurman/Provincie Gelderland
Een debat over de Woondeals met onder meer wethouder Arjen van Gijssel van Berkelland, namens de Regio Achterhoek. Foto: Regio Achterhoek
Wethouder Marja Eggink van de gemeente Lochem tekent de Woondeal van de Regio Stedendriehoek. Foto: Henri Bruntink

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant