Woonbedrijf Ieder1 in Zutphen. Foto: PR

Woonbedrijf Ieder1 in Zutphen. Foto: PR

Kantoorpand woonbedrijf ieder1 wordt gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen

Wonen

ZUTPHEN - Het kantoorpand van woonbedrijf ieder1 aan de Piet Heinstraat 25 in Zutphen wordt omgebouwd tot opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Woonbedrijf ieder1 en de gemeente Zutphen gaan hiervoor een intentieovereenkomst aan. Vanaf oktober 2022 wil de gemeente Zutphen in het pand woonunits met ruimte voor circa 100 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar hebben.

Burgemeester Annemieke Vermeulen: “Ik ben blij dat Zutphen hiermee een menswaardige opvangplek realiseert die de tijdelijke locatie op het Warnsveldje vervangt. Fijn ook dat woonbedrijf ieder1 met ons meewerkt in deze constructie. Ik hoop dat we op deze manier een goede plek creëren voor deze mensen die het zo hard nodig hebben. En het mooie is dat we hiermee ook een duurzame bijdrage leveren aan de woningnood voor specifieke doelgroepen.”

Twee fases
Het pand wordt omgebouwd om in twee verschillende fases dienst te doen. In fase één functioneert het pand twee jaar lang als gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gebouw wordt voor deze fase zo verbouwd dat er ruimte is voor: 30 woon - en slaapruimtes, gezamenlijke keukens, badkamers en recreatieruimtes, informatiebalie met plek voor beveiliging en werkruimtes voor medewerkers van de gemeente en bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk.

Mocht de situatie zo zijn, dat er minder opvang nodig is voor Oekraïense vluchtelingen, dan worden er met het ministerie van Veiligheid en Justitie en het COA afspraken gemaakt om ook tijdelijk opvang te bieden aan statushouders. Dit zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben, maar nog in afwachting zijn van een definitieve woning. Zij verblijven nu vaak onnodig in bijvoorbeeld asielzoekerscentra waardoor daar geen doorstroom kan plaatsvinden.

Na de fase van gemeentelijke opvang start de tweede fase. Hierbij wordt het pand (na een kleine verbouwing) geschikt gemaakt voor de huisvesting van andere doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren die nu moeilijk een geschikte woning kunnen vinden. Na deze verbouwing verdwijnen de gezamenlijke ruimtes en zijn er zelfstandige woonunits beschikbaar. Hiervoor moet eerst het bestemmingsplan worden herzien. Deze bestemmingsplanwijziging wordt op korte termijn gestart. Als het geldende bestemmingsplan op dit onderdeel is herzien kan Woonbedrijf ieder1 het pand in de toekomst voor deze doelgroep verhuren.

Intentieovereenkomst woonbedrijf ieder1 en gemeente Zutphen
In de intentieovereenkomst spreken woonbedrijf ieder1 en de gemeente Zutphen af dat de gemeente het pand 2 jaar huurt van de woningcorporatie met de mogelijkheid om jaarlijks te verlengen. Woonbedrijf ieder1 en de gemeente zorgen samen voor de verbouwing van het pand. Dit betekent dat woonbedrijf ieder1 per omgaande gaat verhuizen naar een alternatieve kantoorlocatie. De gemeente Zutphen krijgt vanuit de Rijksoverheid een vergoeding voor het realiseren van opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. De kosten voor de opvanglocatie aan de Piet Heinstraat worden hiermee gedekt. De gemeente en woonbedrijf ieder1 zijn verheugd dat zij twee lokale partners, Kimenai en Dijkman, bereid heeft gevonden om op deze korte termijn de bouwwerkzaamheden in nauwe samenwerking uit te voeren.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld