Wethouder Jasper Bloem is blij met  de rijksbijdrage. Foto: PR
Wethouder Jasper Bloem is blij met de rijksbijdrage. Foto: PR

Bouw van ruim 200 grotendeels betaalbare woningen mogelijk in Noorderhaven dankzij rijksbijdrage

Wonen

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen ontvangt 1.75 miljoen euro vanuit Den Haag voor nieuwbouw in de wijk Noorderhaven. In maart is de WBI-subsidieaanvraag verstuurd en woensdag werd bekend dat Zutphen dit bedrag ontvangt. WBI staat voor Woningbouwimpuls, geld om de nieuwbouwplannen in het hele land te stimuleren. 

Geweldig nieuws
Wethouder Jasper Bloem is bijzonder blij met het bericht: “We komen ruimte tekort om woningen te bouwen. Daarom moeten we ook binnen de stad kijken naar geschikte woningbouwlocaties. We willen deze subsidie gebruiken voor de bouw van ruim 200 woningen in de wijk Noorderhaven, waar er kansen zijn voor het bouwen van betaalbare woningen. Met dit geld zorgen we ervoor dat het ook echt haalbaar wordt om betaalbare woningen te bouwen. We gaan zo snel mogelijk aan de slag, na de goedkeuring door de gemeenteraad!”

Betaalbare woningen
Woningbouwproject ‘De Kleine Linie’ bestaat voor ongeveer twee derde uit woningen die betaalbaar zijn voor mensen met een gemiddeld inkomen. Dit type woning brengt minder geld op dan huizen in een duurder segment. Zonder hulp van andere overheden kost een dergelijk woningbouwproject meer dan dat het oplevert. Zeker op een binnenstedelijke bouwlocatie zoals Noorderhaven, waar de kosten hoger zijn dan bijvoorbeeld het bouwen in een weiland. Het is daarom nodig om bij te dragen in de kosten, zodat het daarna ook echt van de grond komt.

De provincie Gelderland heeft Zutphen al eerder een subsidie verleend van 1.000 euro per woning. Een van de voorwaarden van de WBI-subsidie is dat de bouw binnen drie jaar moet beginnen en binnen tien jaar moet zijn afgerond. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld