Een van de flats aan de Rietbergstraat met aan de voorzijde de laagbouw. Het plateau zou over de gehele lengte van de flat 45 centimeter boven de liftschachten moeten komen.
Een van de flats aan de Rietbergstraat met aan de voorzijde de laagbouw. Het plateau zou over de gehele lengte van de flat 45 centimeter boven de liftschachten moeten komen. Sander Grootendorst

Plan voor zonnepanelen-plateau op flats overvalt bewoners laagbouw

Wonen

ZUTPHEN – Bewoners van de laagbouw en de hoogbouw aan de Rietbergstraat in Zutphen zijn het met elkaar oneens over de aanleg van zonnepanelen op twee van de drie flatgebouwen. De panelen komen niet op het platte dak te liggen, maar gaan een plateau vormen boven de liftschacht-torens. De flats worden daardoor feitelijk een stuk hoger. 

Door Sander Grootendorst

Dat betekent voor de bewoners van de laagbouw minder zon; en dat terwijl zij zelf vaak ook al zonnepanelen hebben aangebracht of plannen daartoe hebben. “Wij zijn vóór duurzaamheid en juichen initiatieven daarvoor in principe toe. Maar zoals het met dit plan gegaan is, kan wat ons betreft niet door de beugel”, zegt een lid van de werkgroep die de laagbouw vertegenwoordigt.

De handelwijze van de Verenigingen van Eigenaren (VvE) van de flats vormt de grootste ergernis van de werkgroep. “Wij, de omwonenden, werden pas op de hoogte gebracht tijdens een bijeenkomst op 13 mei, toen alles al in kannen en kruiken was en de omgevingsvergunningen bij de gemeente aangevraagd. Staande in de kleine entree van een van de flats kwamen we dat te weten. We waren perplex. Totaal overrompeld.”

Er bleef weinig tijd om actie te ondernemen, op maandag 26 juni beslist de gemeenteraad over de vergunningen. In een brief aan de VvE’s wezen de omwonenden op een advies van de gemeente Zutphen dat er kortweg op neerkomt dat iedereen die kleine of grote plannen heeft, al was het maar voor de bouw van een dakkapel, wordt geacht buurtbewoners daarbij tijdig te betrekken. “Maar ja, dat is dus helaas niet meer dan een heel goed advies”, zegt de woorvoerder. 

Volgens de VvE’s valt het met de verhoging van de flats, en daardoor met de schaduwwerking, reuze mee. “Er komt een soort overkapping over de huidige liftschachten die boven op het dak staan. Daarboven komen de panelen en dit betreft een verhoging van ongeveer 45 centimeter”, melden de VvE’s in een antwoordbrief. Volgens de laagbouwbewoners komt dat neer op “minstens een etage erbij”. De omwonenden hebben ook vragen over brand- en windveiligheid. De VvE’s stellen dat aan alle eisen is voldaan.

De omwonenden verzoeken de VvE’s de procedure stop te zetten en met elkaar te overleggen over wat “wenselijk, haalbaar en acceptabel” is voor de hele buurt. Op dat verzoek gaan de VvE’s niet in, onder meer wegens de “financiële risico’s” van het eventuele bijstellen van de plannen. De omwonenden zijn “niet gerustgesteld, integendeel”. Ze vinden dat alternatieven onvoldoende zijn onderzocht – zoals aansluiting bij het warmtenetwerk in de naburige Componistenbuurt – dienen bij de gemeente een bezwaar in tegen het verlenen van de vergunningen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld