Wim Rohaan, bestuurslid Gelderse Kerken en verantwoordelijk voor de restauratie bij een van de Hellehonden. Foto: Lieke Kleverwal

Wim Rohaan, bestuurslid Gelderse Kerken en verantwoordelijk voor de restauratie bij een van de Hellehonden. Foto: Lieke Kleverwal

De Hellehonden van de Walburgiskerk worden gerestaureerd

Algemeen

ZUTPHEN - Onlangs is de restauratie van de Hellehonden van de Walburgiskerk Zutphen gestart. Tot en met vrijdag 12 april staat het Noordertransept van de kerk in de steigers. Na ruim tien eeuwen van erosie en geleidelijke slijtage door blootstelling aan de elementen verkeren vijf van de acht Hellehonden in een kritieke toestand. Inmiddels bevatten veel van deze Hellehonden zorgelijke scheuren. Sommigen van deze beelden zijn dermate verweerd dat de beschadigde onderdelen zelfs afbreken.

De Hellehonden waren een belangrijk onderdeel van het visuele verhalende repertoire van de kerk. Ze hadden de praktische rol om het overtollig regenwater van het dak te spoelen. Het regenwater moest zo ver mogelijk van de gevels en steunberen naar beneden vallen zodat het de fundering niet zou aantasten. Vanwege deze functie worden dergelijke beelden ook wel aangeduid als waterspuwers.

Er zijn diverse verklaringen waarom de waterspuwers eruitzien als monsters. Zo zouden ze kerkgangers te waarschuwen voor het kwaad dat hen te wachten stond als zij zouden afdwalen van de kerkelijke leer. Maar de monsters zouden door hun uiterlijk ook de geesten en demonen buiten houden en daarmee de kerk beschermen.

Gelderse Kerken is sinds 2016 eigenaar van de Walburgiskerk en gaf de opdracht voor de restauratie. Tijdens de restauratie worden de Hellehonden gereinigd en de afgebroken delen worden herplaatst of gerepareerd. Daarnaast krijgen de beelden aan de bovenkant een loden afdekking, waaraan de beelden vervolgens via een ophangconstructie van kabels aan de steunberen van de Walburgiskerk bevestigd worden. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Driesten Bouw, SVR restauraties, Van Milt restaurateurs, Qumey metaal en Takkenkamp.  De restauratie is dankzij financiële bijdragen van de Provincie Gelderland, Stichting Behoud Walburgiskerk, het Cultuurfonds, het Par Terra Fonds en een schenking van een familiestichting mogelijk gemaakt.

De Walburgiskerk staat gedeeltelijk in de steigers vanwege de restauratie. Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant