Topscheidsrechter Bas Nijhuis te midden van trotse G-voetballers bij AZC. Foto: PR AZC
Topscheidsrechter Bas Nijhuis te midden van trotse G-voetballers bij AZC. Foto: PR AZC

AZC verankert florerend G-voetbal nóg steviger binnen eigen vereniging

Sport

ZUTPHEN - Voetbalvereniging AZC heeft in de afgelopen jaren een mooie basis gelegd voor het G-voetbal binnen de club. Dankzij een door de Rabobank gefinancierd en onlangs afgerond ondersteuningstraject weet de club nu exact wat er moet gebeuren om deze basis te verstevigen. Doel is het waarborgen van een gezonde toekomst van het G-voetbal.

Door Rudi Hofman

Al zeker twintig jaar biedt AZC aan verstandelijk en lichamelijk beperkte spelers de mogelijkheid om lekker samen te voetballen in G-teams In 2020 had de club twee G-seniorenelftallen en twee G-jeugdteams, maar er waren zoveel nieuwe aanmeldingen dat er serieus aan een derde seniorenteam werd gedacht. Organisatorisch komt hier veel bij kijken. Voor het bestuur was dit reden om hulp van buiten in te schakelen.

Namens de commissie voetbal hield voorzitter Jan Itjang een pitch bij de Rabobank waarin hij benadrukte dat AZC het G-voetbal graag wil ‘professionaliseren’. De bank honoreerde dit verzoek. Via het Sport Professional Netwerk (SPN) dat onder NOC*NSF valt, werd vervolgens Wilco Huisman van Huisman Sportmanagement & Advies aan de Zutphense voetbalvereniging gekoppeld.

Stip 
Huisman: “Ik vond het hartstikke leuk om AZC te helpen. Het eerste contact werd anderhalf jaar geleden gelegd. Door corona konden we pas afgelopen mei een startbijeenkomst houden. Als oud-projectmedewerker binnen de KNVB kon ik mijn kennis over G-voetbal mooi benutten en daarnaast weet ik hoe bepaalde processen lopen. Mijn insteek was om samen met de vereniging een stip op de horizon te plaatsen en te bepalen welke stappen er gezet moeten worden om uiteindelijk dáár uit te komen.”

Aan de in totaal drie sessies - de laatste was op 22 augustus - nam naast Jan Itjang en trainers en begeleiders van de G-teams ook Ingrid Kramer namens het algemeen bestuur deel. Dit laatste toont aan dat AZC het G-voetbal serieus neemt. Voor de slotbijeenkomst waren ook de Rabobank en de KNVB uitgenodigd.

Samenwerking
Volgens Huisman is het een goede zaak dat in de gemeente Zutphen één voetbalvereniging zich specifiek op gehandicaptenvoetbal richt. Als meerdere clubs dit zouden doen, gaan zij elkaar beconcurreren en zijn er mogelijk geen volwaardige teams meer samen te stellen.

“Laat als AZC zien dat je er bent voor gehandicapte spelers en zoek daarin de samenwerking met andere voetbalclubs”, adviseert Huisman. Die samenwerking is er op bepaalde vlakken al, zegt Itjang. “Zo worden onze G-elftallen getraind door jongens die zelf bij andere verenigingen voetballen.”

Itjang is heel blij met Huismans ondersteuning. Deze heeft geresulteerd in vier beleidsthema’s waarmee AZC aan de slag kan. Eerste thema is begeleiding. Bij een G-team heb je veel meer begeleiders nodig dan bij een regulier team. Daarnaast is het regelen van vervoer naar uitwedstrijden geregeld lastig. “Je bent bij de senioren afhankelijk van busjes. Een aantal busjes wordt gesponsord, maar niet allemaal. Vandaar dat we hier werk van willen maken”, aldus Itjang.

Het tweede beleidsthema, financiën, sluit hier nauw op aan. Het op de been houden van G-voetbal kost jaarlijks een flink bedrag. Trainers krijgen een vergoeding en verder heeft de club te maken met materiaal- en vervoerskosten. AZC denkt eraan bepaalde sponsoractiviteiten specifiek aan het G-voetbal te verbinden.

Andere structuur
Hoe integreer je het G-voetbal in het geheel? Deze vraag staat centraal in het derde beleidsthema, structuur. Afgesproken is dat de werkgroep G-voetbal tweemaandelijks met het algemeen bestuur in gesprek gaat. AZC wil een structuur optuigen die garandeert dat de club niet langer afhankelijk is van personen om bijvoorbeeld voldoende begeleiders voor de G-teams geregeld te krijgen. Itjang denkt dat instellingen/tehuizen waar de jongeren wonen hierin wellicht een rol kunnen spelen. “Daarnaast blijven we onze mensen individueel benaderen en om hulp vragen.”

Voor nadere informatie over het G-voetbal bij AZC is Piet van Duijnhoven bereikbaar via ja.vanduynhoven@upcmail.nl.

Eyeopener
Vierde en laatste beleidsthema is communicatie. “We zijn er nog niet heel goed in om te laten zien wat we allemaal al goed doen. Dat er al best veel goed gaat, was voor mij een eyeopener tijdens dit ondersteuningstraject. We hoeven niet vanaf het nulpunt te beginnen. Er is enthousiasme en een goede motivatie. Dit geeft een bepaald vertrouwen dat we nu kunnen werken aan een volgende stap”, concludeert Jan Itjang

Wilco Huisman deelt dit optimisme. Hij heeft bij AZC de ‘gezamenlijke energie’ gevoeld die nodig is om het G-voetbal binnen de club verder te brengen. “Het gevoel van met elkaar vooruit willen, daar krijg ik zelf ook weer energie van”, blikt de procesbegeleider tevreden terug op zijn klus in Zutphen.

Sfeerbeeld van de laatste ondersteuningssessie in het clubhuis van AZC. Foto: Wilco Huisman

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld