Afbeelding

Nieuwe burgemeester gezocht

Opinie

Er rolt een berichtje in mijn mailbox. De gemeente Zutphen is op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad gaat bekijken wat voor type persoon dit moet zijn en ze zijn heel benieuwd hoe ik hierover denk. Ik voel mij vereerd, maar zal het niet groter maken dan het is. Ik ben ingeschreven bij Zutphen Spreekt en mag regelmatig mijn mening geven over grote dilemma’s. Deelname is volledig anoniem. Gelukkig maar.

Er passeren meerdere uitgangspunten mijn scherm. Via een balkje mag ik aangeven waar mijn voorkeur naar uitgaat. Links van de balk staat ‘de burgemeester is een enthousiaste vernieuwer’ en rechts ‘de burgemeester is een stabiele factor’. Ik mag daartussen met het knopje schuiven. De twijfel slaat toe. Ik voel wel iets voor een stabiele factor, maar alles hoeft ook niet zo te blijven als het is. Gelukkig is ‘precies het midden’ ook een optie.

De tweede keuze: ‘de burgemeester richt zich op de uitdagingen van vandaag’ of de burgemeester richt zich op ‘de uitdagingen van de toekomst’. Wat moet ik hier nu mee? Als er vandaag problemen zijn vind ik dat de burgemeester moet ingrijpen, maar als er heden tijd vrijgemaakt kan worden is het ook wel verstandig om na te denken over de mogelijkheden in de toekomst. Ook hier kies ik het midden.

We gaan naar keuzemogelijkheid drie. De burgervader blijft zakelijk of laat gevoelens zien. Persoonlijk houd ik wel van een zakelijke benadering en vindt het niet gepast als de burgemeester op ieder emotioneel onderwerp reageert. Maar ja, als er morgen een ramp plaatsvindt is het natuurlijk wel prettig als de burgemeester medeleven met de slachtoffers toont. Weet je wat? Ik kies het midden.

En zo gaat het nog een beetje door over of de burgemeester een burgervader/-moeder of een bestuurder moet zijn, zich formeel of informeel moet opstellen en praat tot er een brede steun is of eigenhandig hard optreedt. Ik probeer de gemeenteraad een goed advies te geven en kies overal voor het midden.
Tenslotte zie ik aan het einde een opsomming van de eigenschappen van de populairste burgemeesters in Nederland. Dat zijn burgervaders die te werk gaan als ‘efficiënte Probleemoplossers’. Voor 38% van de Nederlanders is dit hun ideale type burgemeester. Probleemoplossers hebben hun blik gericht op het hier en nu, en gaan recht op hun doel af. Vaak zijn dit doelen die door anderen zijn gekozen en vastgesteld. Onderweg gaan zij moeilijkheden niet uit de weg. Sterker nog, probleemoplossers gaan actief aan de slag met het zoeken naar een oplossing. Zoals de naam al doet vermoeden, denkt dit type liever vanuit mogelijkheden dan belemmeringen.
Ik denk dat zo’n man of vrouw dan een aardige klus heeft binnen onze gemeente.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant