Opening van De Spreng, GGNet Warnsveld. Foto: Patrick van Gemert
Opening van De Spreng, GGNet Warnsveld. Foto: Patrick van Gemert

Opening gebouw De Spreng GGNet Warnsveld

Zorg

WARNSVELD - Op vrijdag 12 januari is het nieuwe gebouw ‘De Spreng’ geopend op de hoofdlocatie van GGNet, Groot Graffel, in Warnsveld. De nieuwe kliniek voor intensieve psychische zorg voor mensen uit de gehele regio werd geopend met een lint van verbinding: een lint van twintig meter, waarbij elke meter van het lint op een andere manier met elkaar verbonden moest worden. Dit werd gedaan door medewerkers, patiënten, buren en gemeenschapsleden. Het vormde de symbolische betekenis van samenwerking en verbondenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg. 

De Spreng biedt plek aan ruim 100 patiënten en het gebouw maakt onderdeel uit van het terreinontwikkelingsplan van Groot Graffel om beter aan te sluiten bij de geestelijke gezondheidszorg van nu.
In 2024 verhuist de kliniek van VGGNet (expertisecentrum voor psychiatrie en licht verstandelijke beperking) naar De Spreng. Patiënten van De Boog (forensische psychiatrische afdeling) nemen tijdelijk intrek in De Spreng omdat gebouw De Boog gerenoveerd wordt. Zij verhuizen eind 2024 terug. Begin 2025 komen de HIC-afdelingen (High Intensive Care ggz) vanuit Apeldoorn en Doetinchem en daarnaast de afdeling voor Intensieve Vervolgbehandeling vanuit Apeldoorn in De Spreng.

Gebouw De Spreng is ontworpen door architect Marko Matic van IAA-architecten uit Enschede. Het project is gerealiseerd door Klaassen Groep en Hollander Techniek.
De naam is gekozen uit inzendingen van collega’s. Een spreng, sprang of Sprengebeek is een door mensen gegraven of verlegde beek. De bronnen zijn zodanig gegraven dat ze onder druk staand grondwater aan de oppervlakte brengt. De naam is dus een verwijzing naar een natuurlijk proces wat enigszins door de mens gestuurd is. Met dit gebouw komen de historie, kennis en cultuur van GGNet uit verschillende regio’s naar boven en samengevoegd binnen een gebouw. Grondwater komt ook verder dan de bron van oorsprong.


GGNet.nl/grootgraffel

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant