Foto: VVN
Foto: VVN

Goede resultaten bij het praktisch schoolverkeersexamen

Vervoer

ZUTPHEN/WARNSVELD - Deze maand hebben ruim driehonderd leerlingen van elf basisscholen het door VVN afdeling Zutphen-Warnsveld georganiseerde praktisch schoolverkeersexamen afgelegd. De deelnemende scholen hadden behoorlijk veel energie in het verkeersonderwijs gestoken en veel kinderen hadden in schoolverband of met ouders geoefend.

Slechts 18 kinderen zakten voor het examen (6 procent). Vier ervan konden aan een herexamen meedoen en slaagden alsnog. Dat de rest van de kinderen het uitstekend deed, bleek wel uit het feit dat 113 kinderen het examen foutloos aflegden. De meeste fouten werden gemaakt bij het links afslaan. Ze keken niet goed achterom, staken de hand niet uit of sneden de bocht af. Bij het verlaten van een rotonde werd vaak vergeten om de hand naar rechts uit te steken. Enkele kinderen fietsten in de voetgangerszone in de Beukerstraat. Opvallend was dat de kinderen goed konden omgaan met de verkeerssituaties bij de verkeerslichten met tegelijk groen voor fietsers. Voorrangsregels zoals haaientanden en verkeer van rechts gelden daar niet, maar mag iedere fietser geen gevaar veroorzaken. Rechtdoor gaat voor geldt op dit soort kruisingen wel.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant