Keuring van de fietsen. Foto: PR
Keuring van de fietsen. Foto: PR

Veel gebreken bij fietsen van scholieren in gemeente Zutphen

Vervoer

ZUTPHEN/WARNSVELD - Verleden week is door Veilig Verkeer Nederland afdeling Zutphen-Warnsveld een fietscheck uitgevoerd van ruim 600 fietsen van scholieren van tien deelnemende basisscholen in de gemeente Zutphen. Bij de keuring werd assistentie verleend door leerlingen van Praktijkonderwijs Zutphen. 

Maar liefst 188 fietsen werden afgekeurd omdat de fiets niet voldeed aan een of meer wettelijke eisen. Een hoog aantal, terwijl van tevoren was aangekondigd dat de keuring zou plaatsvinden. De cijfers: 3 fietsen hadden geen goede rem, 51 geen zijreflectie in de wielen, 51 geen rode achter reflector, 55 geen bel, 8 geen oranje reflectoren in de trappers en 5 een ondeugdelijk stuur. Wanneer de kinderen in het donker naar school moeten fietsen, moet de verlichting ook in orde zijn. 67 fietsen hadden geen koplamp en 46 geen achterlicht. Verder waren er nog enkele mankementen aan fietsen die niet voor afkeuring zorgden, maar wel reparatie behoefden. 

De leerlingen van wie de fiets was goedgekeurd kregen een Oké-sticker op de fiets en een sleutelhanger. De ouders van de kinderen van wie de fiets is afgekeurd hebben de gelegenheid gekregen om de fiets alsnog in orde te (laten) maken. Is dat het geval dan wordt bij een herkeuring op school alsnog de Oké-sticker en sleutelhanger verstrekt. Het is te hopen dat die ouders hun verantwoordelijkheid nemen en hun kind op een veilige fiets naar school laten gaan.

De wettelijke eisen voor fietsen zijn er om de veiligheid in het verkeer zo groot mogelijk te maken. Vooral is de zichtbaarheid door verlichting en de reflectoren belangrijk. De politie kan voor elk van die overtredingen een bekeuring uitschrijven. Zo kost bijvoorbeeld de bekeuring voor het ontbreken van de bel 40 euro en het rijden zonder licht 60 euro. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld