De kinderen uit groep 5 zijn blij met hun pakketje en Bernard Oosterink (AH) overhandigt Kim Kaatman (directeur obs De Parel) de vouchers voor ouders. Foto: Ida Nikkels

De kinderen uit groep 5 zijn blij met hun pakketje en Bernard Oosterink (AH) overhandigt Kim Kaatman (directeur obs De Parel) de vouchers voor ouders. Foto: Ida Nikkels

Samen een subsidie goed besteden

Onderwijs

ZUTPHEN - Basisschool De Parel in de Zuidwijken heeft bij de gemeente Zutphen een subsidie aangevraagd en ontvangen die ouders van schoolgaande kinderen meer financiële armslag geeft in deze (voor velen) dure tijd. Hiervoor hebben zij de handen ineengeslagen met Albert Heijn De Brink. Ouders worden geholpen middels vouchers waarmee ze producten bij de AH kunnen halen waarvoor niet betaald hoeft te worden (ontbijtproducten, fruit, persoonlijke hygiëne, etc.). Tevens krijgen alle kinderen leuke schoolgerelateerde spullen van de Readshop waarmee ze thuis kunnen oefenen met vaardigheden die op school van pas komen. Hierbij valt te denken aan knutsel-, schrijf- en leesspulletjes.

Afgelopen dinsdag heeft Bernard Oosterink – ondernemer van AH De Brink – alles overgedragen aan Kim Kaatman (directeur obs De Parel) met de belofte nog een keer een terugkoppeling aan elkaar te geven over de ontvangen goederen. School en supermarkt zijn beiden blij om in de wijk zo te kunnen helpen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld