Ineke Hissink, Harrie de Jong en Soleil. Foto: PR
Ineke Hissink, Harrie de Jong en Soleil. Foto: PR

Eerste lammetje geboren in Schaapskudde De Belhamel

Natuur

WARNSVELD - Schaapskudde De Belhamel werd op een zonnige 27 januari verblijd met de geboorte van het eerste lammetje van 2024: Soleil. Ter ere van dit mooie moment overhandigden Ineke Hissink en Antje van Dijk van de Stichting Open Monumenten Comité Zutphen het herdersechtpaar Elly en Harrie Jansen op 31 januari een feestelijke taart plus boeket.  

Tussen het Comité en De Belhamel bestaat een bijzondere band. In 2023 werd De Belhamel door het Comité, in samenspraak met de gemeente Zutphen, uitgeroepen tot levend Zutphens Monument van het Jaar. Hoe wordt een kudde levend erfgoed? Schaapskudde De Belhamel bestaat uit dieren van het zeldzame ras Groot Heideschaap. Dit schapenras is in Nederland terechtgekomen doordat Spanjaarden dieren van dit ras tijdens de Tachtigjarige Oorlog meebrachten naar Nederland voor melk, wol en voedsel. Het Groot Heideschaap is een zeldzaam huisdierras dat al eeuwen rondloopt in de Achterhoek en Twente. De Belhamel is als kudde dus met recht levend erfgoed in deze regio. Thuisbasis van de kudde is Schaapskooi Graafsekamp, eigendom van Stichting Natuurmonumenten. In deze schaapskooi worden in de komende weken de lammeren geboren. De plek waar de schaapskooi staat heeft een bijzondere geschiedenis: voordat Natuurmonumenten hier in 2013 een schaapskooi realiseerde, stonden op dit terrein tussen 1962 en 2000 de houten gebouwen van gevangenis Graafse Kamp. De gedetineerden die hier verbleven, werden tewerkgesteld in de omgeving.

Versterking
In het afgelopen jaar heeft ook De Belhamel helaas te maken gehad met het beruchte blauwtong-virus. Enkele schapen werden hiervan het slachtoffer. Des te heuglijker is het nu dan ook dat er weer nieuwe lammeren worden geboren, die de kudde komen versterken en in stand houden. Ineke Hissink, Harrie de Jong en Soleil.

Opvolgers?
Samen met een groep zeer betrokken vrijwilligers zorgen de schaapherders Elly en Harrie al ruim vier jaar met passie en toewijding voor de kudde, die op dit moment ruim 500 dieren telt. Gedurende het jaar laten ze de schapen grazen op diverse heidevelden in de omgeving van Zutphen, zoals het Grote Veld, het Waliën, de Empese en Tondense heide en naast het Twentekanaal tussen Almen en Lochem. Bij het beheren van de kudde staan biologisch, duurzaam en lokaal werken voor het team voorop, maar ook verbinding, vertrouwen, veiligheid en circulair werken zijn belangrijke kernwaarden.

Het  Europese thema Open Monumentendag 2024 is Erfgoed van Routes, Netwerken en Verbindingen en dit verbindende kraambezoek door leden van het Open Monumenten Comité aan de Levend Erfgoedkudde De Belhamel met haar herders en vrijwilligers is een mooie start voorafgaand aan het organiseren van de activiteiten voor de Open Monumentendagen later in het jaar in het weekend van 14 en 15 september. 

Voor de schaapherders begint de leeftijd nu echter een rol te spelen. Daarom zijn Harrie en Elly op zoek naar geschikte opvolgers met hart voor de kudde, om zo de continuïteit van hun bijzondere schaapskudde te waarborgen. Een mogelijkheid om dit te bereiken is het oprichten van een speciale stichting. Plannen daarvoor zijn al in een gevorderd stadium, 2024 zou dus weleens een bijzonder jaar voor de kudde kunnen worden. En daardoor zou iedereen kunnen blijven genieten van deze kudde, die zo verbonden is met de natuurlijke omgeving op de heidegebieden rond Zutphen, en van het mooie ambacht van schaapherder. 

Schaapskudde De Belhamel steunen? Of meer weten over de kudde en de nieuw geboren lammetjes? Kijk dan op schaapskuddedebelhamel.nl.

Taart en bloemen voor de schaapherders Harrie (l) en Elly Jansen (r). Foto: PR

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant