Windmolen. Foto ter illustratie
Windmolen. Foto ter illustratie

Inloopbijeenkomst Windpark IJsselwind

Natuur

EEFDE - Op donderdag 23 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende ontwerpvergunningen voor windpark IJsselwind. De avond wordt gehouden in het dorpshuis Hart van Eefde in Eefde. De inloopbijeenkomst is aan de start van de inspraakprocedure die van 23 juni tot en met 4 augustus loopt. 

Via informatieborden is een samenvatting van het ontwerp-inpassingsplan beschikbaar en worden de vergunningen toegelicht. Specialisten van het projectteam zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals geluidsnormen, normen voor slagschaduw, natuur en landschap en de zienswijzeprocedure. 

Inzien en zienswijze indienen
Vanaf 23 juni zijn het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpvergunningen in te zien op het Huis der Provincie in Arnhem en op het gemeentehuis in Zutphen. Ook tijdens de informatiebijeenkomst zijn de stukken beschikbaar. Gedurende de inzageperiode zijn de stukken digitaal te vinden via www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Hier staat ook vermeld hoe een zienswijze kan worden ingediend.

Windpark IJsselwind
De initiatiefnemers IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel willen drie windturbines plaatsen langs het Twentekanaal. Voordat het windpark kan worden gebouwd moet dit geregeld worden via een ruimtelijke procedure en moeten er vergunningen worden afgegeven. De provincie voert deze procedure als bevoegd gezag voor windparken groter dan 5 MW. De bouw van de windturbines op deze plek past bij de afspraken die provincie en regio’s hebben gemaakt en zijn nodig om de overstap naar duurzame energie in Gelderland te maken.

Alle informatie is te vinden op www.gelderland.nl/windparkijsselwind.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld