Jongeren gaan voor een Cruijff Court in Zutphen

ZUTPHEN - Een groep enthousiaste jongeren uit Zutphen neemt het initiatief tot aanleg van een Cruijff Court in de wijk Waterkwartier. De ChristenUnie en Stadspartij ondersteunen dit plan met een motie om een oplossing te zoeken voor de jaarlijkse structurele lasten.

Ruim een jaar is een delegatie van de Jongeren Advies Raad bezig voorbereidingen te treffen voor de aanleg van een Cruijf Court in Zutphen. Onder leiding van Mehmetali Görmez is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden binnen Zutphen.  Gesprekken met de Cruijff Foundation leiden tot medewerking en een startsubsidie van 30.000 euro om een Court te realiseren, mits de groep zelf de resterende financiën bij elkaar brengt om het Cruijff Court te bouwen. Het realiseren van een Court kost ongeveer 150.000 euro. 

Het bedrag van 120.000 euro willen de jongeren middels fondsen, sponsoring door bedrijven en crowdfunding bij elkaar halen.  De jongeren krijgen ondersteuning van Mpower bij de uitvoering van het Cruijff Court en het beheer van de toegezegde en nog toe te zeggen geldbedragen.

Over de plek is al overeenstemming bereikt met de gemeente Zutphen. De gemeente reserveert grond, gelegen aan de Gerard Doustraat, naast het basketbalveld en de pannakooi en achter de Praktijkschool.

Waarom een Cruijff Court
Zomaar een balletje trappen op straat. Het kan bijna niet meer. Buurten zijn dicht gebouwd, de straat staat vol met auto’s en het verkeer is druk. Kinderen, maar ook jongeren hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te zijn. Daarom zijn er Cruyff Courts.
Op het Cruijffcourt kunnen kinderen vrij sporten en bewegen en daarnaast deelnemen aan allerlei sporten en activiteiten die worden georganiseerd door lokale buurtsportcoaches van de gemeente en jongerenwerkers van Perspectief. Daarnaast kan het Court gebruikt worden door de scholen in de buurt zoals PraktijkOnderwijs, de Wegwijzer, en het ISK en Isendoorn.

Motie van ChristenUnie en Stadspartij
Een Cruijff Court sluit helemaal aan bij het nieuwe jeugdbeleid (preventie en sociale cohesie) én de inzet op meer burgerinitiatieven door inwoners van de gemeente Zutphen. Het geld voor de aanleg van het Cruijff Court komt van derden, maar het heeft ook onderhoud nodig en er moeten middelen worden gereserveerd voor vervanging van het veld. Dit zijn investeringen voor de langere termijn. ChristenUnie en Stadspartij roepen het College van Zutphen op om binnen de begroting 2022 dekking te zoeken voor onderhoud en afschrijving Cruijff Court. De structurele lasten bedragen 10.000 euro per jaar (de helft voor onderhoud en de andere helft voor afschrijving).

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden