Aanplant van nieuwe bomen op de Deventerweg in Zutphen. Foto: Henk Derksen

Aanplant van nieuwe bomen op de Deventerweg in Zutphen. Foto: Henk Derksen

Gemeente wil bijna twintigduizend meer bomen in 2050

Algemeen

Zutphen: 1 boom per inwoner in 2050

Door Alize Hillebrink

ZUTPHEN - Zutphen moet vergroenen. Hiervoor wil de gemeente jaarlijks zo’n 650 bomen extra aanplanten. Het doel is een groei van 31.000 naar 50.000 bomen in 2050. Wethouder Annelies de Jonge: “Bomen bevorderen klimaatadaptatie, biodiversiteit en zorgen voor een gezond leefklimaat.”

Bomen in de stad dragen sterk bij aan verkoeling van de openbare ruimte. Uit onderzoeken blijkt dat verharde oppervlakten tot 25 procent koeler zijn in de schaduw van bomen. Bomen dragen daarnaast ook bij aan verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast zorgen bomen voor een grote afvoercapaciteit bij hoosbuien. Bomen bieden onderdak en een schuilplaats voor veel diersoorten, van zoogdieren tot vogels en insecten. En uitzicht op groen heeft een positief effect op het welbevinden van mensen.

Het nieuwe Bomenbeleidsplan 2021 dat het college vorige week heeft aangenomen, moet leiden tot meer groen in de stad.  In de gemeente Zutphen staan op dit moment ruim 31.000 bomen. Deze bomen variëren sterk in leeftijd en soort. Van deze bomen staan circa 22.500 bomen binnen de bebouwde kom en circa 7.500 in het buitengebied. De gemeente wil het bomenbestand de komende jaren laten groeien tot 50.000 bomen. Dit betekent een toename van 19.000 extra bomen, zo’n 650 bomen extra per jaar.

Wethouder Annelies de Jonge is trots op het plan. “Het is een stevige ambitie, het betekent een groei van ons bomenbestand met zo’n veertig procent.” Door klimaatverandering hebben bomen het zwaar. De laatste jaren zijn er in Zutphen meer bomen doodgegaan dan gemiddeld. “Ook door ziekte, zoals de essentakziekte en de kastanjebloedingsziekte,” vertelt De Jonge. “Dit heeft geleid tot grote kap en daar hadden we misschien ook wel eerder keuzes in moeten maken.”

Klimaatbestendig
Tegelijkertijd heeft sinds 2014 een groei van 17% van het gemeentelijk bomenbestand plaatsgevonden. “Deze groei is te verklaren door de aanleg van woonwijk Noorderhaven waar een groot aantal bomen zijn aangeplant,” zegt De Jonge. De gemeente wil toewerken naar een bomenbestand dat klimaatbestendig is, legt De Jonge uit. “Daarbij gaan we niet meer dezelfde bomen in één rijtje planten, maar kiezen we ervoor om een grote variatie aan soorten aan te planten om zo de biodiversiteit bevorderen. Ook richten we ons op bomen die klimaatbestendig zijn.” De extra bomen zullen overal in de gemeente worden geplant. Aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar meer bomen in Noorderhaven, “want daar is het nog erg stenig,” zegt de wethouder. “En op de Mars zijn we bezig met een plan. In het centrum ligt het volgens de wethouder lastiger. “Daar liggen veel kabels en leidingen in de grond, maar op de Schupstoel zijn vier extra bomen gepland.”

Inwoners stimuleren
Daarnaast gaat de gemeente inwoners stimuleren en faciliteren bomen te planten. “Zoals het 1000-bomen-project van Zutphen Energie. Deze actie wordt dit najaar opnieuw gehouden. Een ander voorbeeld is de Boomfeestdag waarbij we de Bomenstichting financieel en fysiek ondersteunen bij het planten van bomen in onze openbare ruimte samen met basisscholen. Wellicht komen er ook mooie initiatieven op gang vanuit de samenleving waarbij we kunnen aansluiten en faciliteren! Dat zou geweldig zijn.” De gemeente trekt vanaf volgend jaar jaarlijks 32.000 euro extra uit om het bomenbeleidsplan mogelijk te maken. Nu al is er beduidend te weinig geld voor het huidige bomenbestand. “De huidige budgetten voor boomonderhoud en vervanging zijn ontoereikend om de doelstellingen en ambitie voor een duurzaam bomenbeheer en vervanging te behalen,” zegt De Jonge.

Daarnaast zullen betere ondergrondse voorzieningen en groeiplaatsverbetering moeten leiden tot gezondere bomen waardoor groeiproblemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het bomenbeleidsplan sluit aan bij de uitgangspunten van de Groenatlas en het Biodiversiteitsplan en kwam tot stand in samenwerking met de Bomenstichting Zutphen. Binnenkort besluit de gemeenteraad of zij akkoord gaan met het plan.

Aanplant bomen in Noorderhaven. Foto: Henk Derksen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld