Theatermaker Irene Kriek uit Zutphen maakt al meer dan twintig jaar voorstellingen. Foto: PR
Theatermaker Irene Kriek uit Zutphen maakt al meer dan twintig jaar voorstellingen. Foto: PR

Theatermaker Irene Kriek uit Zutphen een van de drie genomineerden voor Gelderse Bokaal 2021

Algemeen

ZUTPHEN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft drie theatermakers genomineerd voor de Gelderse Bokaal 2021: Irene Kriek uit Zutphen, Sanne Arbouw uit Tilburg en Jos Spijkers uit Doetinchem. Commissaris van de Koning John Berends, tevens voorzitter van het Cultuurfonds Gelderland, reikt de Gelderse Bokaal op 6 december 2021 uit. 

De Gelderse Bokaal wordt elk oneven jaar toegekend aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor cultuur of natuur in Gelderland. Naast de speciaal voor de winnaar ontworpen Gelderse Bokaal, bestaat de prijs uit een geldbedrag van 5.000 euro voor een project op het werkterrein van het Cultuurfonds. Dit jaar is de prijswinnaar gezocht tussen mensen die zich op een bijzondere wijze hebben onderscheiden als theatermaker. De twee genomineerden die de hoofdprijs niet krijgen, ontvangen ieder 2.500 euro onder dezelfde voorwaarden. De bokaal wordt ieder jaar ontworpen door een Gelderse kunstenaar.

De genomineerden
Irene Kriek uit Zutphen maakt meer dan twintig jaar voorstellingen – voor onder andere toneelgroep Amsterdam en The Young Ones in Zwolle –, een aantal jaren in Nieuw Zeeland en vanaf 2018 met haar eigen theaterstichting Woest Oost uit Zutphen. Ze maakte eerst theater met kinderen en later vooral gericht op jongeren. Ook betrekt ze in haar voorstellingen regelmatig nieuwkomers. Theatergroep Woest Oost is ‘een broeikas voor het meest zinderende theatertalent van het oosten’. Jong theatertalent tussen 15 en 25 jaar oud wordt de mogelijkheid geboden om ervaring op te doen door voorstellingen te maken. Enkele thema’s die ze heeft behandeld zijn ‘een aanklacht tegen de babyboomers’, ‘jongeren die moeten omgaan met hun ouders die worstelen met relaties’, en over ‘de tragiek rondom de Roma en de Shinti in de Tweede Wereldoorlog’. De jury ziet Irene als een belangrijke maker die jongeren een stem geeft waar zij niet altijd gehoord worden.

Sanne Arbouw uit Tilburg maakt theater met bijzondere doelgroepen. Met haar theatergezelschap Speels Collectief dat als thuisbasis ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem heeft, maakt ze theater met mensen die niet of nauwelijks de kans hebben om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Sanne maakt theater in wijken, buurthuizen, op scholen, in zorgcentra of cultuurcentra. Tijdens het maken van de voorstellingen gaat zij een samenwerking aan met verschillende organisaties en andere makers. De jury heeft waardering voor het feit dat Sanne in een korte tijd een stevige basis als sociaal artistiek theatermaker in Arnhem heeft neergezet. Inmiddels heeft Sanne haar praktijk uitgebreid in Brabant, waar Speels collectief nu een ‘dependance’ heeft opgezet. 

Jos Spijkers uit Doetinchem richtte in 2000 Stichting ‘t Zwerk op. Hij heeft de artistieke leiding van deze theaterorganisatie die theatrale documentaires maakt met mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en culturen. Denk aan daklozen, gedetineerden, de Molukse gemeenschap, kinderen met een beperking, asielzoekenden, ouderen met dementie en cliënten uit de psychiatrie. In deze theatrale documentaires zijn authenticiteit, actuele en maatschappelijke omstandigheden leidend. Zijn opdrachtgevers komen uit culturele, maatschappelijke en zorg- en welzijnsinstellingen. Voordat de ‘participatie samenleving’ populair werd, richtte Jos Spijkers zich al op wat we nu in beleidstermen cultuurparticipatie, inclusie en bijzondere doelgroepen noemen. Volgens de jury is hij op dit vlak pionier die inspiratie voor zijn voorstellingen haalt uit informatieve bronnen maar bovenal uit de acteurs met wie hij samenwerkt. Hoewel Jos werkt en woont in Gelderland, waardeert de jury het dat hij ook buiten de Gelderse provinciegrenzen samenwerkingsverbanden aangaat. 

De jurering
De jury van de Gelderse Bokaal 2021 bestaat uit Corien van de Poll, zakelijk leider van theatergroep ECHO en muziektheater De Plaats, Elsbeth Rozenboom, specialist cultuurparticipatie en theaterdramaturg en de twee bestuursleden van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Gelderland, Thomas van der Ham en Dick Chargois (voorzitter). Uit een lijst met 32 in aanmerking komende theatermakers hebben zij de drie genomineerden geselecteerd. Daaruit wijst het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds de winnaar aan. De naam van de winnaar wordt bekend gemaakt op de dag van de prijsuitreiking die naar verwachting op 6 december plaatsvindt in de Gelderlandfabriek te Culemborg.

Bij het vaststellen van de nominaties heeft de jury dit keer onder meer gekeken of de theatermakers in hun werk verbinding zoeken met de samenleving en of zij bijzondere doelgroepen betrekken bij wat ze doen. Ook is beoordeeld of in hun aanpak sprake is van diversiteit en inclusiviteit en of zij streven naar vernieuwing. Verder is bekeken of hun werk een groter publiek bereikt dan de eigen achterban en of de gekozen thema’s aansluiten bij de actualiteit. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld