Enquête wijkteam de Zuidwijken

ZUTPHEN - In de eerste twee weken van maart 2020 start het wijkteam de Zuidwijken een onderzoek naar de behoefte aan activiteiten in de Zutphense wijk. Hiervoor verspreidt het wijkteam een enquête onder alle inwoners van de Zuidwijken.

De reden voor de enquête is de toekomst van wijkcentrum De Uitwijk. De gemeente Zutphen en welzijnsorganisatie Perspectief houden op dit moment gesprekken over de toekomst van het welzijnswerk en daarmee ook over het wijkcentrum De Uitwijk. De bewoners en het wijkteam van de Zuidwijken vinden het van groot belang dat de behoefte van de bewoners in deze verkenning wordt meegenomen.
De enquête is een eenvoudig vragenformulier van slechts één pagina groot, dat huis-aan-huis bezorgd wordt. De bewoners wordt gevraagd voor welke activiteiten zij belangstelling hebben en aan welke activiteiten zij zelf een bijdrage willen leveren. Ook wordt hen gevraagd hoe zij geïnformeerd worden over de activiteiten in de Zuidwijken.
Het invullen van het vragenformulier duurt ongeveer vijf minuten. Inleveren kan tot uiterlijk zondag 15 maart bij buurthuis De Uitwijk (De Brink 116) of op postadres Braamkamp 240. Ook kunnen bewoners de enquête direct online invullen op de website.
Voor nadere vragen kan men via e-mail contact opnemen met wijkteamdezuidwijken@gmail.com of met Tonnie Looijenga, voorzitter van het wijkteam de Zuidwijken (tel. 0575-521908).

www.dezuidwijken.nl/site/enquete

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden