Park Helbergen. Foto: Henk Derksen
Park Helbergen. Foto: Henk Derksen (Foto: )

Gemeente wil koopwoningen in hogere segment Helbergen-zuid

ZUTPHEN - Het ontwikkelen van woningbouw op het zuidelijk deel van Park Helbergen kan worden voorbereid. Gemeente Zutphen kiest voor het zuidelijk deel van Park Helbergen evenals het al ontwikkelde noordelijk deel voor een gevarieerd aanbod van grondgebonden woningtypes van een hogere prijsklasse.

Door Alize Hillebrink

Makelaars hebben de gemeente geadviseerd te kiezen voor een gevarieerd woningaanbod, bestaande uit vrijstaande woningen, forse tweekappers en levensloopbestendige, grondgebonden woningen. Uit marktonderzoek zou blijken dat hier behoefte aan is. Bij voorkeur geen appartementen, omdat Noorderhaven daar al in voorziet. Een gevarieerd woningaanbod sluit ook goed aan bij de naastgelegen wijken.

Je eigen huis bouwen
Meerdere projectontwikkelaars hebben zich gemeld, maar de gemeente wil de bouwkavels zoveel mogelijk in particulier opdrachtgeverschap uitgeven en dat kopers zoveel mogelijk zelf hun woningen ontwikkelen. Dat houdt in dat kopers een kavel kopen van de gemeente Zutphen en daar zelf een huis op kunnen laten bouwen. "In het noordelijk deel staan veel mooie voorbeelden waaronder ook duurzaam gebouwde woningen die tot inspiratie kunnen dienen voor wat mogelijk is," zegt wethouder Laura Werger.

Eén partij, bestaande uit een groep ouderen, heeft aangegeven op Helbergen een collectief particulier opdrachtgeverschap te willen ontwikkelen. De gemeente heeft daarop laten weten dat de prijsklasse significant zal afwijken en heeft de initiatiefnemers gewezen op andere mogelijke locaties. "Toch blijven ze een voorkeur houden voor deze locatie," zegt de gemeente.

Vervolgstappen
Op korte termijn wordt een stedenbouwkundig bureau gevraagd om een offerte uit te brengen voor het ontwikkelen van het inrichtingsplan inclusief een voorstel voor participatie met de directe omgeving. Wanneer de fase van verkoop van de kavels is weet de wethouder nog niet precies. "We hebben nu het besluit genomen en nu kunnen we de boer op." Op dit moment is het zuidelijk deel van Helbergen in beheer van Stichting Stadsgoed Helbergen, die er met moestuinen en een stadswerkplaats een tijdelijke invulling aan heeft gegeven. De overeenkomst met de stichting Stadsgoed loopt eind 2020 af. Het middendeel zal zijn parkachtige inrichting met een natuurlijk karakter behouden.

De naam Helbergen
De naam Helbergen gaat terug tot in de vroege middeleeuwen. Het verwijst naar ons woord helling. Bergen komt van heuvels, eventueel opgeworpen ter verdediging. De oudste schrijfwijze van bijna 1000 jaar geleden 'elliberga' wijst op een enkelvoud: dus de 'hellingberg'.

Meer berichten