Hanzehof, theater en congrescentrum. Foto: Henk Derksen
Hanzehof, theater en congrescentrum. Foto: Henk Derksen

Bijna half miljoen voor achterstallig onderhoud Hanzehof

ZUTPHEN - Theater en Congrescentrum Hanzehof krijgt bijna zes ton van de gemeente voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en extra personeelskosten. Het bedrag is ter overbrugging van de komende vier tot zes jaar, tot de start van de vernieuwbouw van het pand.

Door Alize Hillebrink

Al sinds 2016 is er voor theater Hanzehof een noodscenario van kracht. "Hierdoor is het kleine en grote onderhoud erbij ingeschoten", zegt wethouder Matthijs ten Broeke. Het achterstallige onderhoud leidt tot veiligheidsrisico's voor zowel het gebouw als de installaties, maar ook medewerkers en bezoekers kunnen gevaar lopen.
In 2016 maakte de gemeente al geld vrij voor niet uit te stellen investeringen ten aanzien van het onderhoud aan de Hanzehof. In haar bestedingsplan verzoekt Hanzehof de gemeente om bijna een miljoen euro aan subsidie, maar daar gaat het college niet in mee.

In totaal krijgt Hanzehof van de gemeente 590 duizend euro waarvan 460 duizend euro is bestemd voor achterstallig onderhoud, zoals vervanging van inventaris en materiele kosten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en veiligheidseisen.
De resterende 130 duizend euro is bestemd voor personeelskosten, waarvan 1 ton voor de ontslagvergoeding van oud-directeur Mirjam van Tiel en de gerechtelijke afwikkeling daarvan en 30 duizend euro voor de huidige interim-directeur.
"Het bedrag van 590 duizend dat de Hanzehof ontvangt, is bedoeld ter overbrugging van de komende vier tot zes jaar tot de eventuele start van de vernieuwbouw van Hanzehof", zegt Ten broeke.
De kosten voor extra personeel van 60 duizend euro die Hanzehof vraagt, zal zij zelf moeten bekostigen. Het haalbaarheidsonderzoek van onderzoeksbureau BMC en de externe projectleider van in totaal 165.500 euro komen voor rekening van de gemeente en worden in mindering gebracht op de gevraagde subsidie.

Deze maand volgt het raadsdebat waarna de gemeenteraad zich zal uitspreken over de toekomst van Hanzehof.

Toekomstscenario Hanzehof
In maart 2019 heeft het Zutphens college zich uitgesproken tot behoud van de Hanzehof met podiumfunctie en gekozen voor een scenario waarbij de Buitensociëteit uit 1891 in oude luister wordt hersteld, een volwaardige entree op de oorspronkelijke locatie en waarin de huidige Theaterzaal met toneeltoren blijft gehandhaafd. De zalen en vergaderruimten worden gesloopt en op de begane grond, in het deel waar nu onder meer kassa en garderobe zich bevinden, wordt een nieuwe ontvangst- en horecafunctie gerealiseerd. Het verdwijnen van het zalen- en vergadercentrum scheelt volgens de gemeente forse investeringen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en zal leiden tot lagere onderhouds- en exploitatielasten.

Acht miljoen
Het gebouwdeel van de Muzehof wordt gesloopt en op die plek komt een terras grenzend aan het park met een openluchttheater in de geest van de muziekkoepel uit 1854. De kosten van de (ver)nieuwbouw bedragen ten minste acht miljoen euro.

Meer berichten