De leeshoek in de bibliotheek in ’t Warnshuus in Warnsveld. Foto: Alize Hillebrink
De leeshoek in de bibliotheek in ’t Warnshuus in Warnsveld. Foto: Alize Hillebrink

Ruim twee ton voor bibliotheek Warnsveld

WARNSVELD - De bibliotheek in Warnsveld ontvangt de komende drie jaar rijksgeld om het bibliotheekwerk te versterken. Afgelopen maandag 7 oktober werd bekend dat de gemeente Zutphen in totaal 225 duizend euro ontvangt. In 2019, 2020 en 2021 wordt 75 duizend euro door de gemeente uitgekeerd aan Stichting Graafschap bibliotheken.

Door Alize Hillebrink

De Tweede Kamer heeft met de motie Asscher de regering gevraagd om kleine gemeenten te helpen de bibliotheek overeind te houden. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Stichting Graafschap bibliotheken deed een voorstel om hiervoor in aanmerking te komen en met succes. De bibliotheeklocatie Warnsveld is een van de twaalf geselecteerde gemeenten die de komende drie jaar financiële ondersteuning krijgt van het rijk. In 2019, 2020 en 2021 wordt door de gemeente 75 duizend euro uitgekeerd aan Stichting Graafschap bibliotheken.

Gerard Huis in 't Veld, directeur-bestuurder van Graafschap bibliotheken is blij met het nieuws. "In de Bibliotheek in 't Warnshuus kunnen we hierdoor de komende jaren meer activiteiten bieden rond taal en digitale vaardigheden en dat is heel fijn nieuws voor al onze bezoekers en leden. Ook kunnen we hiermee mooie lezingen organiseren in nauwe samenwerking met 't Warnshuus."

Wethouder ten Broeke heeft zich samen met Graafschap bibliotheken sterk gemaakt voor het verkrijgen van de middelen. Ook hij is content: "Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen de nodige investeringen worden gedaan zodat de bibliotheek ook in de toekomst zijn volwaardige functie behoudt. Door het geldgebrek van de gemeente zijn we zelf niet in staat om de huidige subsidie aan de bibliotheek te verhogen."

Stichting Graafschap bibliotheken heeft inmiddels een plan aan het college gestuurd waarin staat hoe het geld wordt besteed. Ten Broeke: "We gaan er samen met de stichting voor zorgen dat dit extra steuntje in de rug wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering en zo ten goede komt aan de bezoekers van de bibliotheek."

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden