Stichting Boerderijschool start in september een nieuw initiatief in Zutphen

ZUTPHEN - Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen scholen uit de gemeente Zutphen, Lochem en Bronckhorst kiezen voor een tijdelijke time-out plek voor leerlingen die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Op een locatie net buiten Warnsveld begint stichting Boerderijschool een interventieklas. Kinderen kunnen 1 of 2 dagen per week naar de boerderij en zullen hier begeleid worden door een leerkracht/boerin. Scholen kunnen leerlingen aanmelden bij Stichting Boerderijschool. Geïnteresseerde ouders kunnen het initiatief bij school onder de aandacht brengen.

Soms kunnen kinderen op de basisschool niet goed meekomen, omdat het onderwijs niet optimaal aansluit bij hun manier van leren. Soms kunnen ze niet goed meekomen, omdat ze andere ondersteuningsbehoeftes hebben dan er op een school geboden wordt. Sommige leerlingen leren beter al doende en ervaringsgericht. Zij werken het liefst met hun handen en leren op die manier. Soms worden problemen die kinderen hebben juist uitvergroot in een klassensituatie, waardoor deze leerlingen een negatief beeld van de school en het leren èn een negatief beeld van zichzelf ontwikkelen.

Ook kan het zijn dat leerkrachten vastlopen met bepaalde leerlingen, waardoor een alternatieve leerplek wenselijk is. Soms is een pas op de plaats gewenst en een geheel andere leer- en leefomgeving om weer tot leren te kunnen komen. De Boerderijschool biedt de meest rijke leeromgeving voor kinderen en speciaal voor kinderen die uit (dreigen te) vallen.

Een boerderijklas kan:
- een 'startplek' bieden voor leerlingen die volledig thuiszitten;
- een leerplek zijn voor een aantal dagdelen, om de leerling en de school te ontlasten in de onderwijsuren binnen de school;
- een time out plek en observatieplek zijn om richting te bepalen voor beter passend onderwijs.

Een eerdere pilot met een school voor speciaal onderwijs in Arnhem toonde aan dat het lukt om kinderen via de interventieklas op de boerderij binnen school te houden. Bovendien bevorderde deze interventieklas het enthousiasme bij de leerlingen voor het leren binnen de school.

In de ontwikkelpilot in het schooljaar 2019 – 2020 is er ruimte voor leerlingen van verschillende basisscholen. Het boerderijprogramma wordt tijdens schooluren aangeboden en maakt deel uit van het onderwijs van meerdere basisscholen. De duur van het boerderijprogramma wordt bepaald door de behoefte van de leerling en de aansluiting op het onderwijs waar naar toe gewerkt wordt.

Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met Stichting Boerderijschool, projectleider Evelyne Schreurs: evelyne@boerderijschool.nl , T: 06 11277417

Meer berichten