Uitreiking van de cheque. Foto: Henk Visscher
Uitreiking van de cheque. Foto: Henk Visscher

Artsen zonder Grenzen ontvangt cheque van de Graafschaploge

Algemeen

ZUTPHEN - Donderdagavond 9 mei was de heer Kaz de Jong van Artsen zonder Grenzen in de Graafschaploge te Zutphen om informatie over zijn organisatie te geven en een cheque van 750 euro donatie in ontvangst te nemen.

Artsen zonder Grenzen is een organisatie die actief is in gebieden waar de nood hoog is. Kaz de Jong: "De missies zijn gefocust op hulpverlening overal ter wereld aan slachtoffers van oorlogen, epidemie├źn en rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging, zolang de persoon maar geen wapens of uniform draagt. Deze hulp is allereerst gericht op medische zorg en in het verlengde daarvan op psychiatrische zorg en voedselvoorziening. Niet iedereen begrijpt dat, want aan de 'vijand' hulp verlenen is voor velen een brug te ver. De medewerkers (artsen, psychologen en verpleegkundigen) zijn daarom vaak doelwit van de vijanden van diegenen aan wie ze hulp verlenen.

De organisatie van Artsen zonder Grenzen past zich aan, in taalgebruik en aan de culturele situatie : een 'geestelijke depressie' is in een bepaalde cultuur 'een droevig hart' en contact opnemen met de plaatselijke medicijnman is vaak raadzaam, omdat hij gezag kan hebben en wij op zijn werkterrein actief willen zijn. We maken ook graag gebruik van plaatselijke kennis en kunde. Psychiatrische zorg besteden we graag uit aan plaatselijke deskundigen. Belangrijk is dat we zelf bepalen waar we op missie gaan; dat vergroot onze onafhankelijkheid en slagkracht. We zijn ongewapend om escalatie of irritatie te voorkomen. Ook verzorgen we preventieve zorg, zoals vaccinatieprogramma's tegen bijvoorbeeld ebola."

De Graafschaploge vindt het werk van Artsen zonder Grenzen belangrijk genoeg om regelmatig een donatie te doen en de leden van de loge te informeren over belangrijk maatschappelijk werk. Dit met de achterliggende gedachte om de wereld een beetje beter te maken.Om de zieken en behoeftigen te verzorgen, de armen te steunen en de doden te begraven; een doelstelling die in het DNA zit van de Odd Fellow Loge.

Open loge avonden zijn op iedere eerste donderdagavond van de maand te bezoeken voor belangstellenden. Meer informatie is te vinden op de website.


graafschaploge.nl

De cheque voor Artsen zonder Grenzen. Foto: Henk Visscher

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld