Columns

Column Paul Bombeld - Parkeerplaatsen gezocht

Parkeerplaatsen gezocht

Geacht college, hartelijk dank voor de opdracht een onderzoek uit te voeren naar de parkeersituatie in het centrum van Zutphen. Deze case is relevant nu er een beleidsnota is aangenomen om het culturele hart van Zutphen, het 's Gravenhof, autovrij te maken

Inleiding: Bureau Bombeld in Warnsveld heeft onderzoek gedaan naar de parkeerdruk binnen de gemeente Zutphen in samenwerking met gerenommeerde partners. In deze rapportage treft u de onderzoeksbevindingen aan, alsmede de conclusies en aanbevelingen

Opdracht: Het onderzoek is gericht op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het parkeerbeleid van de gemeente Zutphen en de mate waarin de doelen en ambities gerealiseerd worden. De beleidseffecten bla, bla, bla.

Analyse: Onder parkeren wordt verstaan: Het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of het onmiddellijk laden of lossen van bla, bla, bla.

Onderscheid: Bij parkeren dient onderscheid te worden gemaakt tussen het parkeren van auto's, fietsen, boten, vrachtauto's, caravans en campers die ieder hun eigen plekje opeisen in de schaarse openbare ruimte bla, bla, bla.

Financiële exploitatie: Een nader onderzoek is uitgevoerd naar de inrichting van de parkeerexploitatie en de mate waarin bestuursorganen inzicht hebben in, en sturing kunnen uitoefenen op, de baten van bla, bla, bla.

Doelstellingen: De finaliteit van de gemeente Zutphen met het parkeer-, het economisch-, het ruimtelijk- en het sociaal-beleid hangen onderling logisch met elkaar samen en vormen een consistent geheel bla, bla, bla.

Consistentie: De ruimtelijke, economische en sociale componenten zijn samenhangend en vormen een geheel dat een duidelijk kader vormt dat sturend en regulerend is en voldoet bla, bla, bla.

Nader te onderzoeken oplossing: Aankoop van de voormalige meisjesvakschool aan het Vispoortplein, de sloop van twee bijgebouwen en de realisatie van tijdelijke bovengrondse parkeerplaatsen. Investering voor de gemeente Zutphen: 3 á 4 miljoen euro.

Conclusie en aanbeveling: Iedere cent uitgegeven aan dit parkeeronderzoek is weggegooid geld. In de parkeergarage achter het station staan iedere dag 180 parkeerplaatsen leeg. Laat werknemers en andere binnenstad bezoekers daar hun auto parkeren. Een gezonde wandeling van 800 meter door het historische centrum naar het 's Gravenhof duurt slechts 8 minuten. Of anders, kom gewoon op de fiets.

Rekening: Onderzoekskosten parkeeranalyse Zutphen 32.000 euro. Korting 100%, oftewel gratis. Want zo moeilijk is het allemaal niet. Wie geen centjes heeft kan ze ook niet uitgeven. Niet aan onzinnige onderzoeken en ook niet aan onnodige parkeerplaatsen.

Meer berichten