Nieuwe adviesraad voor sociaal domein

ZUTPHEN - Zutphen heeft een nieuwe onafhankelijke adviesraad. Negen inwoners denken kritisch mee met de gemeente bij het vormen, uitvoeren en evalueren van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.
De Brede Adviesraad Sociaal Domein adviesraad (BASD) is een belangrijke schakel tussen de inwoners en de gemeente. Negen vrijwilligers geven het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies over het sociaal domein: zorg, inkomen en jeugd. Johan Krist (voorzitter), Ruud Beem, Wouter de Vries, Juan Aarts, Adriaan Bertens, Marjon Smulders, Mathilde Kupers, Hatice Cöplü en Noortje Schuddebeurs. Deze groep van negen leden is een mooie afspiegeling van de Zutphense samenleving. De groep bestaat uit mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en ervaringsdeskundigen.

Meer berichten