PvdA pleit voor dementievriendelijke gemeente

ZUTPHEN - De PvdA dient aanstaande maandag in de Raadsvergadering de motie 'dementievriendelijke gemeente Zutphen' in. Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren toe. Dit betekent ook dat er meer mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties in Zutphen te maken zullen krijgen met dementie. De grootste wens van mensen met dementie en hun naasten, is dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en op alle vlakken een zo prettig mogelijk leven kunnen leiden. Om dit te kunnen realiseren, is er wel de hulp van de omgeving en gemeente nodig. De PvdA pleit daarom voor een dementievriendelijke gemeente in de motie.

Om een dementievriendelijke gemeente worden, vraagt de PvdA in de motie om gebruik te gaan maken van het Netwerk Dementie en andere lokale organisaties die zorg dragen voor mensen met dementie. Daarnaast wordt er gevraagd oog te hebben voor de niet-structurele financiering van de casemanagers dementie. De PvdA zou graag zien dat deze financiering structureel zou worden.

De motie verzoekt het college om binnen zes maanden met een actieplan te komen om Zutphen tot een dementievriendelijke gemeente te maken. In het actieplan moeten dan ook de positie, rol en financiering van de casemanagers dementie worden opgenomen. De PvdA geeft het College tot oktober 2018 de tijd om met een actieplan te komen en deze aan de raad te presenteren. De dekking voor de financiering om Zutphen dementievriendelijk te maken kan volgens de PvdA worden gevonden in de reserve van het Sociaal Domein.

Meer berichten