Duurzame denkers De Walburgers willen doen

Zutphen - Met een ambitieuze doelstelling om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn, kun je maar beter meteen beginnen. Dat is een van de gedachten van De Walburgers, een initiatief van vier duurzame denkers die Zutphen in beweging willen brengen. Maandag 27 november vond de tweede inwonersbijeenkomst plaats in een reeks van vier. Doel is om te inventariseren welke mogelijkheden inwoners zelf zien om te verduurzamen.

Door Meike Wesselink

"We proberen steeds met maximaal twintig mensen om de tafel te gaan omdat in zo'n intieme setting deelnemers gemakkelijker met elkaar in gesprek raken en elkaar kunnen inspireren om initiatieven samen te gaan dragen", legt een van de initiatiefnemers, Piet van Veen uit. "De geïnteresseerden die maandag in het Genietcafé aanschoven varieerden in leeftijd van 15 tot 89 jaar. We hebben de deelnemers gevraagd wat hun zorgen en wensen zijn en waar ze kansen zien. Zo gaf een van de deelnemers, een meisje van vijftien jaar aan dat ze een voedseltuin zou willen helpen opzetten om mensen in de wijk bij elkaar te brengen. Een ander wilde zwerfafval in de wijk opruimen en weer een ander zag mogelijkheden om het scheiden van plastic naar een hoger plan tillen en daar bijvoorbeeld het bedrijf Daly Plastics bij te betrekken."

Om de ideeën die De Walburgers verzamelen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, worden partijen bij elkaar gebracht; gemeente Zutphen, maatschappelijke organisaties, ondernemers en zoveel mogelijk inwoners. Van Veen: "Gemeente Zutphen heeft haar commitment uitgesproken om het initiatief te willen dragen en heeft in het voorjaar opdracht gegeven om binnen het inwonerspanel Zutphen Spreekt onderzoek te doen naar duurzaamheid.

Honderdvijftig deelnemers aan het onderzoek gaven aan te willen meedenken en met die panelleden houden we de komende tijd bijeenkomsten. Overigens mag iedereen die wil meedenken aanschuiven. De oogst van die bijeenkomsten verwerken we in een duurzaamheidsagenda die we de gemeente in februari willen presenteren. Omdat de wijk Noordveen deelneemt aan het pilot Wijk van de Toekomst worden de resultaten ook daar gedeeld."

Door het juist dichtbij huis te zoeken, in de wijk en bij de inwoners zelf, hopen De Walburgers dat het initiatief steeds breder gedragen wordt. "De mogelijkheden in Zutphen verschillen per wijk. Belangrijk is om in kaart te brengen waar zorgen en kansen liggen, zodat we inwoners onderling en organisaties bij elkaar kunnen brengen om verder te komen. Als inwoners in een wijk geprikkeld willen worden met financiële aantrekkelijkheid, dan moeten we dat serieus nemen. Belangrijk is om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek te gaan."
Wie, wat, waar
De initiatiefnemers van De Walburgers, John Verheijden, Piet van Veen, Vivian Siebering en Willem van Stockum, hebben allemaal een duurzame achtergrond. Samen hebben ze de wens om de doelstellingen uit het Verdrag van Parijs lokaal toe te passen. Door nu al verbindingen te leggen en daadkracht te vinden, willen De Walburgers de thema's circulaire economie, klimaatadaptie en energietransitie aan de man te brengen.

Er volgen nog twee inventarisatiebijeenkomsten: op maandag 11 december bij Lighthouse (Troelstralaan 45) en op dinsdag 16 januari in het Warnshuus.


www.walburgers.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden

Nieuwsoverzicht

Meer berichten