Waardering voor mantelzorgers

Algemeen

ZUTPHEN - Voor personen die mantelzorg verlenen in de gemeente Zutphen is een mantelzorgwaardering beschikbaar. Voorwaarde is dat men deze zorg onbetaald geeft, voor langer dan 3 maanden en voor meer dan acht uur per week. De gemeente Zutphen heeft de mantelzorgwaardering 2017 vastgesteld op 125 euro aan geld óf 150 euro aan waardebonnen te besteden bij lokale ondernemers.

De mantelzorgwaardering kan aangevraagd worden voor maximaal 1 mantelzorger rond de persoon die hulp ontvangt en is niet leeftijdsgebonden. De hulpvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente Zutphen. De mantelzorgwaardering is van 1 september tot en met 10 november (Dag van de mantelzorg) aan te vragen. Aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij onder andere wijkcentra, de hopwoningen, 't Warnshuus en Het Plein en is ook te vinden op de website.

Mantelzorgers die bij Perspectief Zutphen ingeschreven staan, ontvangen rond 1 september een aanvraagformulier. Voor meer informatie kan men langskomen op Het Oude Bornhof 47a, een van de steunpunten of bellen met 0575 596 296.


www.vrijwilligerscentrale-zutphen.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld