City Deal Cleantech

Algemeen

Stedendriehoek - De Stedendriehoek heeft Cleantech uitgeroepen als speerpunt voor de economische en duurzame toekomst. Dat is al even zo, maar dat ook het Rijk wil helpen om de regio innovatief en economisch aantrekkelijker te maken, is onlangs beklonken in een zogenaamde City Deal Cleantech.

Verschillende ministeries hebben samen met de regio gekeken hoe de Stedendriehoek inhoudelijk vorm kan krijgen als Cleantechregio. De partijen hebben daarvoor plannen uitgewerkt. Zo wil Stedendriehoek zich onder andere richten op afval als grondstof, wil het rem-energie van treinen opslaan en gebruiken voor stadsvervoer en wil het zich richten op onderwijsvernieuwing. De steun van het Rijk zit hem in het eventueel versoepelen van regels die belemmerend werken en door toegang te bieden aan belangrijke netwerken, waardoor kennisuitwisseling kan worden uitgebreid. Vorige maand ondertekenden minister Kamp (namens de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur & Wetenschap), de Strategische Board Stedendriehoek, de WGR Stedendriehoek, de gemeenten Apeldoorn en Deventer en de provincies Overijssel en Gelderland. Zutphen ondertekende de overeenkomst dus niet, maar denkt wel dat de 'deal' ook voor deze gemeente mogelijkheden biedt, zoals het verbinden van bedrijven op De Mars die warmte-koude en grond- en afvalstoffen kunnen uitwisselen. Ook het woningabonnement waaraan Zutphen meedoet, wordt beschreven in de City Deal. Zestig initiatieven in het hele land werden aangedragen om in de zogenaamde City Deals te worden gegoten. Twintig hiervan zijn er daadwerkelijk geselecteerd om verder uit te werken tot gedegen plannen om tot stedelijke vernieuwing te komen.


Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld