Het Praktijkhuis van Ixta Noa aan de IJsselkade 9 in Zutphen. Iedereen is woensdag 1 november van 13.00 tot 16.00 welkom tijdens het Open Huis. Foto: Rens Plaschek

Het Praktijkhuis van Ixta Noa aan de IJsselkade 9 in Zutphen. Iedereen is woensdag 1 november van 13.00 tot 16.00 welkom tijdens het Open Huis. Foto: Rens Plaschek

Praktijkhuis Ixta Noa al 20 jaar veilig baken voor mensen met psychische problemen

Zorg

Iedereen is op woensdag 1 november welkom tijdens Open Huis

Door Rudi Hofman

ZUTPHEN – Laagdrempelig, vrije inloop, rust, begrip, gelijkwaardigheid, ondersteuning door ervaringsdeskundigen en talrijke mogelijkheden om in eigen tempo aan je psychisch herstel te werken. Al deze omschrijvingen zijn van toepassing op het Praktijkhuis van Ixta Noa in Zutphen. Medewerkers Marcel Schepers en Kitty Spier vertellen hier vol enthousiasme over.

Het interview met Kitty en Marcel heeft plaats in een van de drie zogenoemde respijtkamers in het aan de IJsselkade 9 gevestigde Praktijkhuis van Ixta Noa. Een respijtkamer is een logeervoorziening waarvan iemand maximaal twee weken gebruik kan maken om op adem en tot rust te komen. Dit kan gaan om iemand die psychisch in onbalans is, maar bijvoorbeeld ook om een overbelaste mantelzorger. 

“Voorwaarde is wel dat diegene zelfredzaam is, want de respijtkamer is geen 24-uursvoorziening. Vandaar dat we vooraf een intakegesprek voeren”, legt Kitty uit. Zij heeft een zoon die kampt met psychische problemen en is sinds vier jaar als medewerker aan Ixta Noa (‘Ik sta nieuw’ of vrij vertaald ‘Hier ben ik weer’) verbonden. 

Ervaringen delen
Collega Marcel kreeg in zowel 2007 als 2009 een psychose waarna lange herstelperiodes volgden: ““Ik noem deze periode van onderuit gaan en herstel altijd een ‘psychisch avontuur’. Ik was benieuwd wat ik wel en niet meer zou kunnen en te ontdekken wie ik daarbij nodig had. Ik wilde als vrijwilliger aan de slag, omdat ik graag mijn ervaringen met anderen wilde delen. Uiteindelijk ben ik medewerker bij Ixta Noa geworden.”

Het
Praktijkhuis
beschikt over
34 vrijwilligers,
die zich
allemaal
ervaringsdeskundigen
mogen
noemen

De in totaal vier betaalde medewerkers van Ixta Noa in Zutphen hebben vooral een coördinerende taak. Daarnaast beschikt het Praktijkhuis momenteel over 34 vrijwilligers, die zich allemaal ervaringsdeskundigen mogen noemen. Zij hebben zelf een psychische achtergrond, of hebben een naaste die worstelt met zijn of haar psychische kwetsbaarheid.

Deelnemers
Bezoekers van het Praktijkhuis - in totaal gaat het om zo’n 160 personen uit de wijde regio - worden consequent deelnemers genoemd. Van maandag tot en met zaterdag, op de eerste zondag van de maand én elke tweede officiële feestdag kunnen zij binnenlopen. Voor een goed gesprek (in de groep of één op één), om stoom af te blazen en eventueel gezamenlijk te lunchen. Binnenkort is er – net als tijdens de coronacrisis - weer gelegenheid om samen de avondmaaltijd te nuttigen. Maar niets is verplicht, iedereen bepaalt zelf wat-ie wel of niet wil doen.

Zelfbeeld
Verder biedt Ixta Noa ‘activerende groepsactiviteiten’ aan zoals de wandelgroep, creatiefgroep en eens per maand de MuziekBende waaraan iedereen kan deelnemen “Wat we ook samen met de deelnemers doen, is het Praktijkhuis schoonmaken. Het is immers ook hun huis”, zegt Marcel. “Je bent onderdeel van de community. Samen dingen doen, is ook goed voor je zelfbeeld. Je krijgt weer het gevoel dat je er toe doet”, voegt Kitty hier aan toe.

Naast de algemene groepsactiviteiten zijn er ook lotgenotengroepen waar specifieke onderwerpen en thema’s aan de orde komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: eetstoornissen, autisme bij vrouwen, Ixta sterk positieve gezondheid en Ixta sta in beeld. 

In januari 2024 begint een nieuwe reeks bijeenkomsten in het kader van Ixta in contact, waarbij deelnemers deelnemers bijeenkomen rondom het thema rouw, levend verlies en eenzaamheid. “Daarnaast wordt de zogeheten WRAP aangeboden waar deelnemers als het ware een eigen gebruiksaanwijzing maken”, zegt Marcel. Afgelopen jaar had in samenwerking met twee buurtsportcoaches het proefproject Ixta in beweging plaats. Hierin kwamen naast beweegaspecten bijvoorbeeld ook slaap, ontspanning en leren voelen aan bod.

Ten slotte willen Kitty en Marcel graag benadrukken dat er voor kandidaat-vrijwilligers binnen Ixta Noa veel opleidingsmogelijkheden bestaan. Verloopt het kennismakingsgesprek positief, dan mag de kandidaat daarna tien keer meedraaien bij de inloop. Via e-learning en een tweedaagse basistraining (Ixta op Start) wordt hij of zij klaargestoomd voor de rol van vrijwilliger. Voor wie dat wil, kan zich daarna op velerlei gebied verder scholen.

Kom naar het Open Huis
Op woensdag 1 november kan iedereen tussen 13.00 en 16.00 uur een kijkje komen nemen tijdens het Open Huis van het Praktijkhuis van Ixta Noa aan de IJsselkade 9. Dit in het kader van het 20-jarige bestaan. Bezoekers kunnen onder meer rondleidingen volgen, in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen én genieten van taart!

Kijk voor meer informatie op de website.


www.ixtanoa.nl/regio-zutphen

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld