Oprichters van de nieuwe vrijeschool Auryn, Marleen de Wit, Saskia Spliet en Marie van Overbeeke. Foto: Alize Hillebrink

Oprichters van de nieuwe vrijeschool Auryn, Marleen de Wit, Saskia Spliet en Marie van Overbeeke. Foto: Alize Hillebrink

Alize Hillebrink

Voldoende handtekeningen voor nieuwe vrijeschool in Zutphen

Muziek

ZUTPHEN - Vanaf het begin hebben ze er in geloofd: het verkrijgen van 110 handtekeningen die nodig zijn voor de oprichting van een nieuwe vrijeschool in Zutphen. “Voor zover bekend heeft van de 102 initiatieven in Nederland, nog maar één ander initiatief de drempel gehaald.”

Door Alize Hillebrink

Marleen de Wit, Marie van Overbeeke en Saskia Spliet zijn heel blij. Wekenlang voerden ze campagne voor het binnenhalen van voldoende handtekeningen voor Auryn, hun vrijeschool in oprichting. “Mede omdat de zomervakantie ertussen zat, duurde het lang voor de belangstelling op gang kwam, maar daarna kwam het in een stroomversnelling,” vertelt Van Overbeeke. “Een oudergroep wierp zich op als ambassadeurs en dat heeft ons enorm geholpen.”

De wet ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’, die vanaf juni 2021 van kracht is, eist voor het oprichten van een basisschool 110 digitale ouderverklaringen van ouders van 2- tot 4-jarigen binnen een bepaald postcodegebied. Voor de 102 schoolinitiatieven die er op dit moment in Nederland zijn blijkt dit een hoge drempel. “Vorige week heeft één initiatief bekendgemaakt dat zij de drempel hebben gehaald,” vertelt Martijn Grimmius van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). “En wij dus nu ook,” zegt Van Overbeeke trots. Zelfs al voor de sluitingsdatum van 15 oktober behaalde hun plan voor een derde vrijeschool in Zutphen 111 handtekeningen. Vorige week werd bekend dat de termijn vanwege technische storingen met twee weken is verlengd. “We hebben besloten nog even door te gaan met onze campagne, want 111 belangstellenden voelt toch een beetje als met de hakken over de sloot. Het is nog overtuigender voor onze toekomstige gesprekspartners als we royaal over dit aantal heen springen,” zegt Van Overbeeke.

’De ouders geloven in Auryn. Ze willen dit net zo graag als wij’

Voor de initiatiefnemers is de groeiende enthousiaste oudergroep een steun in de rug. “De power van die ouders is ongelooflijk,” vertelt Spliet. “Ze geloven in Auryn. Zij willen dit net zo graag als wij.” Wat de ouders aanspreekt is dat wij opnieuw willen kijken naar de oorspronkelijke intentie van het Waldorfonderwijs, waarvan Rudolf Steiner de grondlegger is.” Van Overbeeke: “Wij zien onze toekomstige school als een gemeenschap van leerkrachten, ouders en kinderen. “Waar iedereen gezien wordt, ertoe doet en kan bijdragen op de manier die bij hem past.” Dat gemeenschapsgevoel zijn we met zijn allen een beetje kwijtgeraakt, denkt ze. “En daar is enorme behoefte aan. Een school is meer dan je kind ergens naar toe brengen.”

Voordat de nieuwe school in september 2023 kan starten moeten er nog een aantal drempels worden genomen. “We zijn er nog niet,” zegt Van Overbeeke. “1 november moeten we een dossier met pedagogische- en beleidsstukken aanleveren en laten zien dat we aan de zes ‘deugdelijkheidseisen’ voldoen zoals burgerschapsonderwijs en welk leerlingvolgsysteem we gaan gebruiken, hoe onze bestuurlijke indeling wordt et cetera.” Op zijn laatst in juni 2022 besluit het ministerie of er definitief mag worden gestart. Daarna volgen huisvesting, inrichting, startgeld en kunnen in september 2023 daadwerkelijk de deuren open.

‘Een school is meer dan je kind ergens naar toe brengen’

“Met welke leerjaren straks wordt gestart hangt van het aantal kinderen af, zegt Van Overbeeke. “Een kleuterklas, een eerste klas en mogelijk een klas 2, misschien zelfs wel een klas 3, dat gaan we onderzoeken.” En ouders die niet konden meedoen aan de belangstellingsmeting omdat hun kind bijvoorbeeld ouder is dan 4 jaar, kunnen hun interesse binnenkort ook kenbaar maken middels een intentieverklaring.

Of er straks voldoende leerkrachten voorhanden zijn, daar maken de drie pioniers zich geen zorgen over. “Meerdere leerkrachten die nu elders werken, hebben al belangstelling getoond. Ze voelen zich aangetrokken tot het meer oorspronkelijke vrijeschoolonderwijs, dat wij voorstaan, mede door meer autonomie voor de leerkracht.”

Welke rol zien de dames straks voor zichzelf in hun nieuwe school? Kersvers van de Pabo zien De Wit en Van Overbeeke zichzelf het liefst voor de klas. “Dus dat gaan we dan ook doen.” Spliet houdt het voor zichzelf nog open. “Ik spring in waar nodig.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld