<p>De Bult van Ketjen. Foto: Henk Derksen</p>

De Bult van Ketjen. Foto: Henk Derksen

Zutphense vestingwerken als verdediging tegen klimaatverandering

ZUTPHEN - Zutphen wil haar historische vestingwerken beter zichtbaar en meer beleefbaar maken voor inwoners en bezoekers. Daarnaast staat de stad voor een noodzakelijke klimaatopgave. In de conceptvisie Vesting van de toekomst gaan historie en innovatie samen op.

Door Alize Hillebrink

Zutphen staat bekend om zijn historische vestingwerken. Eeuwenlang bepaalden ze de structuur van de stad. Inmiddels is er veel veranderd. Waar het vroeger één geheel was, zijn het nu losse onderdelen. Ook is veel water gedempt om plaats te maken voor woningbouw. De stad is daardoor extra kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering in de vorm van extreme neerslag en hitte.

Naast het zichtbaar maken van de historie van de vestingwerken heeft Zutphen de ambitie om losse onderdelen opnieuw te verbinden en daarmee de structuur en samenhang herstellen. Daarnaast staat de stad voor noodzakelijke opgaven op het gebied van droogte, hitte, verkoeling en opvang van regenwater. Opgaven die verbonden kunnen worden aan de historische vesting.

De vesting van Zutphen vormt de grens van de oude binnenstad en bestaat uit restanten van de stadsmuur, bastions en grachten, linies, forten en het rivierenfront. In het verleden beschermde de vesting Zutphen vooral tegen vijanden. De vesting is nu een groen gebied met historische bouwwerken en water en biedt ruimte voor ontspanning en koele plekken in de stad. Volgens de visie kunnen deze onderdelen beter worden benut en ingezet tegen de gevolgen van de klimaatverandering en krijgen daarmee een geheel nieuwe betekenis. Zo zorgen de huidige vestinggrachten, waterlopen en bomenstructuren voor verkoeling in de stad. De ambitie is de ecologie te verbeteren, het klimaatadaptief maken van de vesting en het toevoegen van een economische component als de stedelijke dynamiek, toerisme, energietransitie, innovatie.

Reageren
De visie Vesting van de toekomst is opgesteld door Bureau BDP (Building Design Partnership) en tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel en sluit aan bij de gemeentelijke Binnenstadsvisie uit 2012 en het private initiatief Blauwboek uit 2017.

Inwoners, ondernemers en specialisten zijn uitgenodigd bij de voorbereiding en uiteindelijke vaststelling van de visie. Reageren kan tot en met 15 november 2020 via www.zutphen.nl > Vesting van de toekomst (https://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/Vesting_van_de_Toekomst).

De reacties worden verzameld en teruggelegd bij het college van burgemeester en wethouders. Het college doet op basis daarvan eind november haar voorstel aan de gemeenteraad over de visie Vesting van de Toekomst. De agendacommissie van de gemeenteraad bepaalt dan een datum voor behandeling in de gemeenteraad.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden