Jasper Bloem feliciteert de bewoners van Hof van Zutphen. Op de achtergrond een deel van de woningen van het complex. Foto: Knarrenhof
Jasper Bloem feliciteert de bewoners van Hof van Zutphen. Op de achtergrond een deel van de woningen van het complex. Foto: Knarrenhof

In Hof van Zutphen is geen schutting te vinden

Wonen

ZUTPHEN - Het inspireert wethouder wonen Jasper Bloem nu hij ziet hoe Knarrenhof Hof van Zutphen in Noorderhaven vorm heeft gekregen. “De weg ernaartoe was lang”, dat moet Brenda Reyne tijdens de feestelijke opening tòch even kwijt. Reyne is een van de initiatiefnemers van het derde fase woonproject en zocht meer dan twintig jaar een weg om samen met andere ouderen op een zelfgekozen manier zelfstandig te kunnen samenleven. De 67 bewoners, vier honden en drie katten wonen nu enkele maanden in Hof van Zutphen. Zaterdag 27 augustus werd dit gevierd.

Door Meike Wesselink

“In Hof van Zutphen is geen schutting te vinden. De levensbestendige woningen en appartementencomplexen bieden voldoende privacy maar de tuinen rond de hof en de gemeenschappelijke woonkamer geven het geheel juist een open karakter”, merkt Jasper Bloem op. 

“De energie die de bewoners hier uitstralen is een andere dan in traditionele woonvormen voor ouderen. Ook de deelauto die bewoners hebben aangeschaft vind ik een slimme, toekomstgerichte oplossing. Meer collectief gebruik van de auto zou kunnen betekenen dat we in plaats van parkeerplaatsen meer woningen kunnen bouwen. Als gemeente hebben de ambitie om particuliere initiatieven als deze breder te steunen, dit hebben we opgenomen in onze woonvisie. Als gemeente vinden wij het tenslotte ook prettig om variëteit in de vormgeving te zien die ook betaalbaar is. Woonwijken met dezelfde marktconforme woningen geven de wijk toch minder kleur.”

De eerste maanden op de hof heeft de bewoners al heel wat levendigheid gebracht. Er worden koffieochtenden en vrijdagmiddagborrels georganiseerd. Een handwerkclubje is opgericht en een beheergroep voor onderhoud van het groen op en rond de hof heeft zich gevormd. Ook is er behoefte om toekomstige generaties met hun uitdagingen blijvend te steunen. Reyne: “Lichamelijk gaan we dan misschien achteruit, geestelijk en spiritueel kunnen we nog steeds groeien.” 

Meer dan de helft van de bewoners is van buiten de stad in Hof van Zutphen komen wonen. Een van hen is Hazina Kofoed, met haar 88 jaren meteen een van de oudste bewoners. Haar accent verraadt Hazina’s Noord-Hollandse komaf. “Ik woon hier met mijn dochters. Zij wilden graag in een hof wonen en hebben mij gevraagd om erbij te komen.” Ook Lucy Kok kwam samen met haar twee zussen naar Zutphen. “Als we zorg nodig hebben moeten we toch een beetje bij elkaar in de buurt wonen, was onze gedachte.” Vreemde eend in de bijt zijn Anneke en Nico Visser die met hun pleegdochter Shakira op de hof zijn komen wonen. Lange tijd had het echtpaar een gezinshuis aan de Tak van Poortvlietstraat maar op Shakira na zijn alle kinderen uitgevlogen. Met zijn drieën wonen ze nu kleiner, in het gezinshuis.

In stijl van de London Docklands past Hof van Zutphen bij het industriële karakter van Noorderhaven. Evelien van Veen ontwierp het wooncomplex met een gemeenschappelijke hof en huiskamer. Inbo Architecten en Nikkels zorgden voor de uitvoering. Emiel Nikkels: “Al langere tijd houden wij ons bezig met bouwprojecten voor ouderen. Qua grootte is Hof van Zutphen uniek voor Nederland maar de technieken hadden we al in huis. Samen met de landelijke stichting Knarrenhof ronden we nu gelijksoortige woonprojecten in onder meer Hasselt en Oldenzaal af.”

Het leek er lange tijd op dat een derde fase woonproject op Noorderhaven een doodlopende weg was. Geldschieters waren niet te vinden. Pas in 2017 toen Peter Prak van stichting Knarrenhof in beeld kwam, kwam er schot in de zaak. Prak heeft veel succes met zijn visie op meergeneratiehofjes. Lange tijd heeft hij tegen heilige huisjes moeten schoppen en door bureaucratische structuren moeten prikken om erkenning te krijgen voor zijn expertise in toekomstig wonen. Afhankelijk van de gemeenschap (ouderen, jongeren, gezinnen met gehandicapte kinderen), volgt het bouwplan dus in plaats van domweg bouwen, wordt eerst de samenhang van de bewoners onderzocht en wensen en behoeften centraal gesteld. Het streven is een zo gemêleerd mogelijke gemeenschap met jong, oud, arm en rijk. De gewenste sociale huurwoningen zijn in Hof van Zutphen niet gekomen. In plaats daarvan heeft Gemeente Zutphen betaalbare huurwoningen die al in de eerste fase van Noorderhaven zijn gebouwd beschikbaar gesteld. 

De wachtlijst in Zutphen voor ‘toekomstig wonen’ telt nog 738 leden. Met de afronding van de bouw van Ubuntuplein, vlak achter Hof van Zutphen wordt, slinkt de wachtlijst met 110.


www.knarrenhof.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant