Samen leuk kunstwerkjes maken in de bouwhoek. Kleuters van De Flief en peuters van Dikkertje Dap spelen heel veel samen. Foto: Carly Paulissen

Samen leuk kunstwerkjes maken in de bouwhoek. Kleuters van De Flief en peuters van Dikkertje Dap spelen heel veel samen. Foto: Carly Paulissen

Inspectie: De Flief en Dikkertje Dap bieden samen kansrijk onderwijs voor ieder kind

Onderwijs

ZUTPHEN – Op Kindcentrum de Flief is mede dankzij de uitstekende samenwerking met Dikkertje Dap Kinderopvang en BSO sprake van kansrijk onderwijs voor alle kinderen. Dit heeft de onderwijsinspectie onlangs vastgesteld. Directeuren Carly Paulissen (De Flief) en Gerrie Behet (Dikkertje Dap) leggen graag uit waarom hun gezamenlijke aanpak zo goed werkt.

Door Rudi Hofman

‘Stralend de wereld ontdekken vanuit een sterke basis.’ Zo luidt de slogan van Kindcentrum de Flief. Het zeer positieve rapport van de onderwijsinspecteur bewijst dat dit geen loze kreet is. Door de voorschoolse educatie van peuters en het basisonderwijs naadloos op elkaar af te stemmen, wordt die sterke basis gelegd.

“De inspecteur heeft gezegd: ‘Jullie zijn een prachtig voorbeeld van hoe het zou moeten’. We zijn naar de buitenwereld toe duidelijk herkenbaar als één krachtig team. Alle pedagogische medewerkers van Dikkertje Dap horen daar ook bij. Zij behandelen dezelfde thema’s als onze leerkrachten. Peuters kennen de leerkrachten en andersom. Dat is voor de ouders ook heel fijn”, zegt Paulissen.

Geen verbeterpunten
Gerrie Behet van Dikkertje Dap vermeldt niet zonder trots dat de onderwijsinspecteur ‘niet één verbeterpunt had’. Tot voor kort was De Flief aan de Berkenlaan de enige locatie waar Dikkertje Dap is geïntegreerd in een basisschool. Sinds de herfstvakantie is daar de Prins Clausschool aan Het Zwanevlot in de Zuidwijken bijgekomen. 

De peuters van Dikkertje Dap spelen heel veel samen met de kleuters van De Flief. Het gros van de peuters stroomt ook door naar deze basisschool. Prettig is dat beide dezelfde aanpak, thema’s, pictogrammen en routines (zoals elke dag beginnen en eindigen in een kring) hanteren. Dit zorgt ervoor dat de overgang doorgaans heel soepel verloopt. Het helpt hierbij ook dat de peuters de gezichten van de leerkrachten al kennen.

Alles uit kind halen
In het onderwijs is het bewaken van de zogenoemde doorgaande lijn heel belangrijk. Dit betekent dat de ontwikkeling van ieder kind vanaf het moment van binnenkomst totdat het de school verlaat nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Doel van De Flief en Dikkertje Dap is om in een veilige en prettige omgeving alles uit het kind te halen wat erin zit. Dus ieder kind kansrijk onderwijs aan te bieden ongeacht zijn of haar achtergrond, eventuele taal- en leerachterstand of andersoortige problematiek.

Kindcentrum de Flief is een kleinschalige buurtschool met momenteel zo’n tachtig leerlingen. Dit heeft als voordeel dat de leerkrachten alle kinderen bij naam kennen. “We hebben het jonge kind heel hoog in het vaandel. De leerkrachten zien écht wat de kinderen nodig hebben en krijgen alle ruimte om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven. Wij zorgen ervoor dat zij geen onnodige ballast hoeven dragen”, zegt Paulissen.

De onderwijsinspecteur heeft aangegeven blij te zijn met de kanskaart ‘Het jonge kind’ dat door de leerkrachten onderbouw en de pedagogische medewerkers van Dikkertje Dap wordt gedragen.

Van de kinderopvang van Dikkertje Dap, dat hiervoor een lokaal in het pand van De Flief tot zijn beschikking heeft, maken dagelijks veertien peuters tussen de twee en vier jaar gebruik. Daarnaast biedt Dikkertje Dap hier ook buitenschoolse opvang (BSO) aan. In de Prins Clausschool heeft Dikkertje Dap plek voor zestien peuters. 

Vruchten afwerpen
Carly Paulissen is directeur van zowel De Flief als de Prins Clausschool. Zij is ervan overtuigd dat ook op laatstgenoemde school de samenwerking met Dikkertje Dap haar vruchten zal gaan afwerpen. Gerrie Behet van de kinderopvangorganisatie is het hier volmondig mee eens.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld