V.l.n.r. Marieke Lubberding, Carla Wessels, Peter van den Bosch en Marievonne van de Pijl hebben vertrouwen in de toekomst van de Zutphense broedplaats voor maatschappelijk, creatief, kunstzinnig en ambachtelijk ondernemerschap. Foto: Eric Klop
V.l.n.r. Marieke Lubberding, Carla Wessels, Peter van den Bosch en Marievonne van de Pijl hebben vertrouwen in de toekomst van de Zutphense broedplaats voor maatschappelijk, creatief, kunstzinnig en ambachtelijk ondernemerschap. Foto: Eric Klop

‘Proeflokalen’ moet binnen vijf maanden weg uit meisjesvakschool

Maatschappij

Eensgezind op zoek naar nieuw onderdak

Door Eric Klop

ZUTPHEN – Dat was schrikken. Een ruime maand geleden, toen ‘Proeflokalen’ te horen kreeg dat men vanaf eind dit jaar niet meer welkom is in de voormalige Vakschool voor Meisjes aan het Vispoortplein. De deelnemers aan de Zutphense broedplaats voor maatschappelijke, creatieve, kunstzinnige en ambachtelijke initiatieven zijn sindsdien op zoek naar een nieuwe locatie. Eensgezind en vol goede moed, zo blijkt ter plekke uit de woorden van een viertal deelnemers.

Het was zo’n zeven jaar geleden direct een voltreffer. Zutphenaar Michel de Bakker speelde al langer met het idee om via een soort laboratorium mensen de gelegenheid te bieden om, ieder vanuit hun passie, ‘aanknopingen te zoeken en beproevingen aan te gaan’. Onder de noemer ‘Proeflokalen’ kreeg dat uiteindelijk vorm in de oude meisjesvakschool, het royaal bemeten gebouw dat reeds lange tijd leeg stond. Willem Goudkuil en Erik Kruyssen, destijds pas kort eigenaren van het uit de jaren ’20 van de vorige eeuw daterende complex, boden De Bakker de mogelijkheid om het aan de hand van zijn plannen vrijwel niet te beheren. “Als een soort antikraak”, bevestigt Carla Wessels, deelnemer sedert 2019. “Binnen de kortste keren waren er zo’n dertig startups op maatschappelijk, cultureel en ambachtelijk gebied actief. Er ontstond zelfs een wachtlijst, die er trouwens nog steeds is. Dit geeft de behoefte wel aan!”

Ondernemerschap op het gebied van keramiek, biothee, beeldende kunst, coaching, healing, meubelkunst, restauratie, textiel en nog veel meer. Zowel creërend als ook docerend, waarin duurzaamheid altijd heel dichtbij is, biedt het gebouw aan het Vispoortplein volop kansen. “We zouden hier dolgraag doorgaan en de doelstellingen verder willen ontwikkelen”, zegt Peter van den Bosch van de Stadswerkplaats, die sinds enige tijd eveneens een plek heeft gevonden in de Proeflokalen. “Ware het niet dat het complex intussen weer is verkocht en de nieuwe eigenaar, bouwbedrijf Nikkels uit Twello, ons begin juli heeft gemeld dat wij onze biezen moeten pakken. Alles dient uiterlijk 31 december aanstaande schoon te zijn opgeleverd. Want Nikkels is in overleg met de gemeente over plannen voor de oude vakschool, waarin voor Proeflokalen hoe dan ook geen plaats is.”

Vereniging
Het is kort dag, beseffen de deelnemers. Zij hebben bovendien te maken met het feit dat initiatiefnemer Michel de Bakker de handdoek in de ring gooit, teleurgesteld als hij is dat hij het voormalige schoolgebouw niet heeft kunnen kopen om ‘zijn’ project verder te professionaliseren. “Ik stop in Zutphen met Proeflokalen”, zo liet hij onlangs weten in dagblad De Stentor. “Dat heeft voor mij geen zin meer. In Zutphen is veel te weinig oog voor sociaal en maatschappelijk ondernemerschap, een belangrijke vorm van nieuwe economie voor de stad. De meisjesvakschool staat daarvoor op een prima, strategische plek: aan de zuidkant van het centrum. Erg jammer dat we daar niet verder kunnen.”

De ruim dertig deelnemers, plus bovendien zo´n vijftig maatschappelijke en culturele initiatieven, laten het er echter niet bij zitten. Zij hebben hun krachten gebundeld in een vereniging, die met de naam ‘Mycelium’ niet alleen naarstig op zoek is naar een andere locatie, maar tevens de maatschappelijke functie wil bestendigen. Zodat binnen Zutphen een niet meer weg te denken rol ontstaat en daartoe vooral ook nóg meer naar buiten zal worden getreden. “Mycelium, voorheen Proeflokalen, is geen clubje dat alleen voor zichzelf fröbelt, maar een volwaardige en laagdrempelige creatieve en culturele broedplek”, vatten beeldend kunstenaar Marievonne van de Pijl en Marieke Lubberding die in een van de vele ateliers wijzerplaten van veelal antieke klokken restaureert de stip aan de horizon kort en duidelijk samen.

Samen sta je sterk. De kersverse vereniging Mycelium heeft onlangs een eerste, verkennend gesprek gehad met de gemeente. Volgens Peter van den Bosch staat die positief in de zoektocht naar een nieuw onderkomen. “Zutphen noemt ons niet voor niets een broedplaats die voor het maatschappelijk reilen en zeilen binnen de stad van belang is. Jammer alleen dat dit nog steeds niet in een beleidskader is gevat. Niettemin is het nu zaak dat ons burgerinitiatief van en voor kleine ondernemers gaat inventariseren wat nodig is. Met een wensenlijstje waarin ook de behoefte duidelijk naar voren komt volgt binnenkort een tweede onderhoud. Daarbij mogen wij rekenen op professionele ondersteuning van iemand die in Rotterdam een bijdrage levert aan stadsontwikkeling. Zij geeft tips en assisteert bij de nadere duiding van bepaalde kernwaarden die bij Mycelium een rol spelen.”

Mogelijkheden
De deelnemers denken dat er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat zij per 1 januari 2024 op straat staan. Zo noemen ze het gebouw van het Baudartius College dat al enige tijd leeg staat. Of het pand van de Vrije School aan de Isendoornstraat dat eveneens in onbruik is geraakt. Ook het Kompaancollege locatie Wijnhofstraat is volgens hen een optie, hoewel dit gebouw wel wat ver buiten het centrum ligt. “En wat te denken van de zogenoemde witte vleugel van het oude stadhuis?”, denkt Carla Wessels hardop. “Daarin gebeurt al jaren niets of nauwelijks iets.”

Enigszins bekomen van de schok die de melding van amper een maand geleden teweeg bracht, zien de in Mycelium verenigde ondernemers wel degelijk mogelijkheden voor een doorstart. “Het zal lukken”, zeggen Carla Wessels, Marievonne van de Pijl, Marieke Lubberding en Peter van den Bosch vol overtuiging. Maar stel dat het spaak loopt? “Tja, in dat geval zijn zo’n dertig bedrijven en al die regelmatige losse huurders dakloos en aangewezen op een werkplek thuis of misschien zelfs een uitkering. En gaat een schitterend burgerinitiatief van maatschappelijk belang dat al zeven jaar zijn nut bewijst teloor. Dan spat de droom uiteen om ons verder te ontwikkelen. Bruisen, profileren, wortelen. Dát is wat Mycelium voor ogen heeft. Uitgroeien tot een begrip, waar in Zutphen dan ook…”


www.myceliumzutphen.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant