Wijnbranchevereniging hoopt Neleman tóch binnenboord te houden

Algemeen

ZUTPHEN - De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) betreurt de opzegging van het lidmaatschap door Derrick Neleman. “Met zijn bedrijf Neleman Organic Vineyards is Derrick Neleman heel belangrijk voor het onder de aandacht brengen van biologische wijnbouw. Zijn ondernemerschap en gedrevenheid waarderen wij zeer. Het is goed dat hij voor zijn biologische wijnproductie aandacht vraagt. Echter, wij maken bezwaar tegen de wijze waarop hij zijn biologische wijn afzet tegen de conventionele wijn van collega-importeurs door deze wijn als gevaarlijk en onbetrouwbaar neer te zetten”, zegt KVNW-directeur Hans Burghoorn.

Burghoorn reageert hiermee op het verhaal van afgelopen week in Contact waarin Derrick Neleman uitlegt waarom hij zo teleurgesteld is in de KVNW. Neleman liet in dit artikel weten zijn lidmaatschap op te zeggen, omdat hij ‘flabbergasted’ was door de wijze waarop de branchevereniging hem in een mail onder druk had gezet. De Zutphense ondernemer werd door de KVNW gesommeerd ‘een andere benadering te kiezen’ om aandacht te vragen voor de risico’s van landbouwgif dat wordt gebruikt bij het produceren van veel niet-biologische wijnen. De KVNW zette haar dringende oproep aan Neleman kracht bij met de woorden ‘onacceptabel’, ‘absoluut een stap te ver’ en ‘ontoelaatbaar’. Neleman had vlak voor de jaarwisseling een advertentie in diverse landelijke kranten geplaatst met als doel de consument op de aanwezigheid en mogelijke nadelige gevolgen van landbouwgif in veel wijnen te wijzen. 

Wakker geschud
Deze campagne was tegen het zere been van een aantal andere KVNW-leden. Voor de branchevereniging was dit aanleiding Neleman in een mail tot de orde te roepen. De biowijnpionier zei vorige week dat hij zich van geen kwaad bewust is: “In de campagne van Neleman wordt geen beschuldiging geuit, worden geen namen genoemd, wordt alleen de consument wakker geschud met de vraag ‘Zit er gif in jouw wijn?!’ en een uitleg gegeven over biologische wijn.”

KVNW blijft
erbij dat
biowijnpionier
zich met
campagne
over gebruik
landbouwgif
heeft
vergaloppeerd 

De KVNW is van mening dat Neleman een grens heeft overschreden door de conventionele wijnen van collega-importeurs als gevaarlijk en onbetrouwbaar neer te zetten. Niettemin hoopt Burghoorn dat Derrick Neleman zijn besluit om zijn lidmaatschap op te zeggen heroverweegt. “Zodat wij samen met onze leden kunnen blijven werken aan het verduurzamen van de wijnhandel. De KVNW en Neleman hebben hierin een gezamenlijke doelstelling. Bescherming van mens en natuur zijn speerpunten in het beleid van de KVNW en Neleman Organic Vineyards loopt hierin voorop”, aldus de directeur. De KVNW behartigt de belangen van de gehele wijnbranche. Bij de branchevereniging zijn zo’n honderd wijnimporteurs aangesloten. De inspanningen van de KVNW zijn onder meer gericht op het stimuleren van verantwoorde wijnconsumptie en het terugdringen van de impact van de wijnhandel op het milieu.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Contact Zutphen-Warnsveld