De voorzitters van de zes staven van GGNet Warnsveld. Foto: Guido Bogert Fotografie
De voorzitters van de zes staven van GGNet Warnsveld. Foto: Guido Bogert Fotografie

GGNet gaat voor nieuwe besturingsstijl met installeren nieuwe staven

WARNSVELD - Op woensdag 13 oktober heeft GGNet haar zes nieuwe discipline gebonden staven geïnstalleerd. Deze bestaan uit de ervaringsdeskundigen-, de agogen-, de verpleegkundigen-, de psychologen-, de vaktherapeuten- en de vereniging medische staf. Op inhoud worden zij een gesprekspartner voor de Raad van Bestuur.

GGNet kiest hiermee voor het verder vormgeven aan het besturingsmodel van GGNet, waarbij de inhoudelijke professionals door hun expliciete adviserende rol een grote invloed hebben op het beleid. Beoogd wordt meer te profiteren van elkaars expertise.

De strategische alliantie
De strategische alliantie houdt in dat bestuur, directie en management een intensieve georganiseerde samenwerking formeel vastleggen met de besturen van de zes staven, de opleiders, de medezeggenschapsraden en verschillende commissies. Het doel is om zo maximaal mogelijk het potentieel van de professionals te benutten en om van en met elkaar te profiteren in organisatieverband. Dat is hard nodig, zeker als het om strategie gaat. En dat met de wetenschap dat er enorm veel potentieel aanwezig is binnen GGNet.

Professionals
GGNet heeft in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een medewerkers onderzoek uitgevoerd. Hieruit komt dat hoogopgeleide professionals meer invloed willen hebben op beleidskeuzes die consequenties hebben voor de praktische uitvoering. Met de keuze voor het Staven-model krijgen de zes discipline groepen en de overige leden van de alliantie de expliciete mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het management en is er een nieuwe structuur, waarbinnen zij met elkaar kunnen samenwerken. “Ik ben verheugd dat we hier met elkaar zijn en de staven installeren. We kunnen vanaf nu op deze manier onze invloed als professionals veel beter laten gelden. Het komt de uiteindelijke kwaliteit van onze zorg ten goede”, aldus Katinka Franken, Klinisch Psycholoog en Strategisch Beleidsprofessional.

Het is niet altijd eenvoudig om de hulp goed te organiseren zowel intern als extern. De psychische zorg in Nederland is verkokerd. Er wordt gewerkt vanuit verschillende organisatieonderdelen, vanuit talloze specialismen, op basis van regels en DSM-classificaties. Met kunstmatige grenzen tussen stoornissen, leeftijden, psychische en somatische zorg, tussen ziek zijn en gezond. Hierdoor is er een risico dat er veel langs elkaar heen wordt gewerkt met als gevolg onnodige verwijzingen, dubbele diagnostiek en herhalingen van intakes. Dit speelt in een tijd waarin men te maken heeft met een toenemende vraag naar de GGZ. Elk jaar heeft 20% van alle mensen last van psychische klachten. Deze vraag kan de GGZ niet aan. Nu al werkt één op de zeven mensen in de zorg. De arbeidsmarkt is krap en dit leidt tot toenemende druk op de uitvoerende zorgbeleidsprofessionals.

Netwerkzorg
Door ons anders te organiseren als GGNet en ons netwerk hierin mee te nemen zetten we een grote stap naar het versterken van dit netwerk, zeer nodig om de toenemende zorgvraag aan te kunnen.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden