<p>De verschillende zones in het park zijn verder benoemd en hebben ze hun eigen &#39;kleur&#39; gekregen. Foto: Gemeente Zutphen</p>

De verschillende zones in het park zijn verder benoemd en hebben ze hun eigen 'kleur' gekregen. Foto: Gemeente Zutphen

Gebiedsvisie Emerpark: ‘De groene huiskamer van Zutphen’

ZUTPHEN - Het afgelopen jaar heeft de gemeente Zutphen samen met Zutphense inwoners en organisaties een toekomstgerichte gebiedsvisie ontwikkeld voor het Emerpark. Met resultaat: Emerpark wordt de groene huiskamer van Zutphen.

Ondanks de coronacrisis is er het afgelopen jaar toch een breed en actief participatieproces opgezet. Naast diepte-interviews en online vragenlijsten met de direct betrokkenen van het Emerpark, heeft de gemeente Zutphen via het inwonerspanel ‘Zutphen spreekt’, de krant, website en social media een enquête uitgezet. Hierdoor hebben meer dan 650 mensen hun bijdrage kunnen leveren aan het visiedocument. Begin 2021 is er in twee online co-creatie sessies met inwoners en organisaties uit Zutphen gewerkt aan de gebiedsvisie. Wethouder Annelies de Jonge: “De gebiedsvisie is gemaakt door en voor Zutphen. De visie helpt ons om toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen afwegen. En de visie staat als een huis! Ik ben trots op het resultaat, omdat zoveel mensen hun stem hebben laten horen.”

De groene huiskamer van Zutphen
De gebiedsvisie Emerpark bevat praktische hulpmiddelen om in de dagelijkse praktijk richting te geven aan de ontwikkeling van het Emerpark. De kern van de gebiedsvisie bestaat uit de volgende vijf kernwaarden, die samen de identiteit en de sfeer weergeven van het park:
- Een ontmoetingsplek voor iedereen;
- Recreëren doen we samen;
- Eén Emerpark;
- Natuur altijd dichtbij;
- Duurzaamheid is vanzelfsprekend.

Tijdens de co-creatie sessies is ook de naam ‘De groene huiskamer van Zutphen’ ontstaan als onderliggende ontwikkelrichting. Daarbij zijn de verschillende zones in het park verder benoemd en hebben ze hun eigen ‘kleur’ gekregen. 


De verschillende zones in het park zijn verder benoemd en hebben ze hun eigen ‘kleur’ gekregen. Foto: Gemeente Zutphen

Voor iedereen die in de toekomst iets bij, met of in het bijzondere groene park wil doen, bieden deze hulpmiddelen voor gebruik handvatten om koersgericht aan de slag te gaan.

In 2019 heeft de gemeente Zutphen de wens uitgesproken een integraal afwegingskader voor dit gebied te willen maken. Dit afwegingskader houdt in:
- dat er een duidelijk beeld komt van wat het Emerpark is;
- wat het Emerpark moet zijn (en blijven) in de toekomst;
- welke ontwikkelingen en initiatieven daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Het gebied krijgt een stevig fundament dat zichtbaar en herkenbaar doorontwikkeld wordt.

Reageren op de conceptvisie en vaststelling gemeenteraad
Vanaf 7 april tot en met 5 mei 2021 ligt de conceptvisie ter inzage, zodat inwoners en andere geïnteresseerden kunnen reageren op de visie. Via www.zutphen.nl/emerpark vindt u de gebiedsvisie Emerpark. Op dinsdag 13 april wordt de concept gebiedsvisie behandeld in het forum. De reacties op de conceptvisie neemt de gemeente mee in het verdere besluitvormingsproces.

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden