Paul Bombeld (links) en Jan Fikken zien de toekomst van waterstof rooskleurig in: “Deze brandstof is niet gevaarlijker dan aardgas. Wel schoner.” Foto: Eric Klop
Paul Bombeld (links) en Jan Fikken zien de toekomst van waterstof rooskleurig in: “Deze brandstof is niet gevaarlijker dan aardgas. Wel schoner.” Foto: Eric Klop (Foto: )

Coöperatie GldH2 maakt Zutphen rijp voor CO2-vrij waterstof

'Deze energiebron heeft de toekomst' 

Door Eric Klop

ZUTPHEN – In Zutphen zijn initiatieven ontplooid om een waterstoffabriek te realiseren. Het onderzoek daartoe is ondergebracht in Coöperatie GldH2, waarin de plaatselijke energiecoöperatie ZutphenEnergie participeert. Bedoeling is dat met de opbrengst Zutphense woningen en bedrijfspanden van energie worden voorzien en zo een belangrijke bijdrage levert aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen.

Paul Bombeld, bestuurslid van GLDH2, wijst concurrentie van de waterstofplannen met de nieuwe windturbines en zonneparken in de gemeente van de hand. "Wind en zon zijn als duurzame energiebronnen ideaal", meent hij. "Maar er bestaat altijd een risico van te weinig opbrengst. Er is dus voorraad nodig voor windstille of zonloze tijden. Die haal je uit periodes met overcapaciteit. Opslag kan in accu's, maar dit volstaat niet. Die zijn te groot, te duur en bovendien niet echt duurzaam. De technisch mogelijke opslag in de vorm van waterstof is een prima alternatief. En kan dan op momenten van schaarste aan zon of wind evenzeer als schone energiebron zonder CO2-uitstoot worden aangewend. Fossiele brandstoffen zijn zo nooit meer nodig."

"Voor plaatsing van een waterstoffabriek zijn we op zoek naar een terrein in Zutphen dat veilig is en waarvoor reeds vergunningen zijn", voegt Jan Fikken toe. Hij is binnen ZutphenEnergie verantwoordelijk voor nieuwe projecten en met die taak tevens bestuurslid van GldH2. Wanneer de realisatie eenmaal zo ver is, bieden de bestaande gasleidingen volgens hem een bewezen mogelijkheid om de geproduceerde waterstof te transporteren.

"Landelijk is zo'n 95 procent van het net daarvoor geschikt. De ombouw kost wel wat; naar schatting 1,5 miljard euro. Maar wat de transitie naar andere duurzame energiebronnen financieel met zich meebrengt is daarvan een meervoud. Wij gaan ervan uit dat in ieder geval in Zutphen op termijn waterstof door het gasnet stroomt. Dat zal hoe dan ook worden getest. Het is vervolgens aan ZutphenEnergie om als gecertificeerde leverancier te dienen. Daarmee zou de coöperatie de eerste in Nederland zijn die de bebouwde omgeving van energie in de vorm van waterstof voorziet. Waarbij in een woning de verwarmingsketel hetzelfde formaat heeft als een CV-ketel", belooft Fikken.

'In opkomst'
"Het afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd met de Cleantech Regio, gemeente Zutphen en provincie Gelderland", vervolgen de woordvoerders. "Waterstof als schone brandstof is wereldwijd sterk in opkomst, maar verschillende toepassingen vergen nog nader onderzoek. Met de kennis en expertise die inmiddels is opgebouwd denken we in Zutphen ook hiermee een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Daarnaast zoeken we vooral naar oplossingen die de energietransitie voor gewone mensen betaalbaar maakt." Dit laat onverlet dat voor niets alleen de zon opgaat.

"Klopt, er moeten gelden beschikbaar zijn om tot verdere ontwikkeling van de plannen te komen", beamen Bombeld en Fikken. "Met een goed onderbouwd project- en businessplan gaat dan ook een subsidieaanvraag richting provincie en Cleantech Regio. En naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Want naast de burger zal ook het bedrijfsleven mee moeten in de transitie naar een CO2-vrije stad en regio."

Onbekend maakt soms onbemind. Boze tongen beweren dat aan waterstof explosiegevaar kleeft. "Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft echter klip en klaar uitgewezen dat het risico niet groter is dan bij aardgas", verklaart Paul Bombeld met klem. Als hoofdredacteur van Waterstof Magazine, een online platform dat dagelijks over nieuwe waterstoftoepassingen wereldwijd publiceert en ter zake tot de grootste van Europa behoort, weet hij waarover hij praat.

"Per jaar komen zo'n twintig mensen om het leven door een gasontploffing. Dat accepteren we. Dus waarom die vrees voor waterstof? Ik ben ervan overtuigd dat deze energiebron de toekomst heeft. Nu al wordt in Nederland op jaarbasis 8 miljard kubieke meter waterstof gemaakt ten behoeve van de staal-, glas- en kunstmestindustrie. Uit aardgas, dus niet CO2-vrij. Als dit uit wind- of zonne-energie gebeurt en de duurzame opbrengst ten goede komt aan energievoorziening voor bedrijven én huishoudens in Zutphen, zou dit een nationale primeur zijn. We staan te popelen om juist in onze stad een pilot voor de rest van Nederland te draaien!"

Om alvast de plaatselijke geesten rijp te maken en de neuzen dezelfde kant op te krijgen houden GldH2 en ZutphenEnergie op maandag 27 en dinsdag 28 januari informatieavonden. Die vinden vanaf 19.30 uur plaats in de energiewinkel aan de Overwelving 10, naast C&A. Er zijn deskundige presentaties over de toekomstige rol van waterstof in de samenleving, terwijl bezoekers zich bovendien kunnen vergapen aan een hypermoderne waterstofauto waarvan er in Nederland nu ruim honderd rondrijden.

De toegang voor de bijeenkomsten is gratis, maar aanmelden noodzakelijk. Dit kan via de website.


www.zutphenenergie.nl

Meer berichten
 

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden