Gemeentehuis Zutphen. Foto: Alize Hillebrink
Gemeentehuis Zutphen. Foto: Alize Hillebrink (Foto: )

Gemeentebegroting met krappe meerderheid vastgesteld

ZUTPHEN - Maandagavond 5 november heeft de Zutphense gemeenteraad de Programmabegroting 2019-2022 vastgesteld. De volledige oppositie stemde tegen het bezuinigingsvoorstel. Via een ingezonden statement gaf zij aan zich ernstig zorgen te maken over de financiële situatie van Zutphen.

Door Alize Hillebrink

"We hebben grote vraagtekens of de voorstellen gehaald gaan worden," zegt Hein Brunsveld van het CDA. "Er is veel onrust op het moment, de gemeentesecretaris is vertrokken en het gaat hier om grote bezuinigingen met een grote impact." Martijn Siemes van Burgerbelang benadrukt dat met het begrotingsvoorstel de problemen niet worden opgelost. "Dit is een boekhoudkundige oplossing en ik moet nog zien of dit haalbaar is."

Meer draagvlak
De coalitie vindt dat de oppositiepartijen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Brunsveld: "Dat is absoluut niet zo. We hebben verschillende aanpassingen ingebracht waarvan een aantal zijn overgenomen." Siemes zegt hierop: "We worden door het voorstel als raad buitenspel gezet terwijl we nu juist draagvlak moeten creëren voor de grote veranderingen in het sociaal domein. Ook Brunsveld is het hiermee eens: "Het college moet meer inzetten op draagvlak in de samenleving. Elke inwoner gaat dit voelen. Het debat in het Warnshuus vorige week, daar waren ze niet eens bij! Als college moet je aan je inwoners uitleggen wat de gevolgen zijn." Siemes: "Daarbij komt dat we nog steeds niet weten hoe en waar de problemen zijn ontstaan."

Financieel onderzoek
Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd een amendement aangenomen met het verzoek aan de Rekenkamercommissie tot een onderzoek naar de oorzaak van de grote financiële tekorten van de gemeente Zutphen: "De raad voelt zich overvallen door het snel veranderende financiële perspectief van de gemeenten Zutphen in 2017 en 2018 en verzoekt om een feitenrelaas," is de motivatie.

Bezuiniging bibliotheek van tafel
De voorgestelde bezuiniging op de bibliotheek is in ieder geval van tafel. 26 van de 29 leden stemden voor. Directeur-bestuurder Gerard Huis in 't Veld is blij met deze ruime support: "Nu gaan we ons sterk maken voor behoud van onze voorziening in Warnsveld en dat vraagt om hele creatieve 'out of the box oplossingen'," zegt hij. "De wethouder heeft gezegd op korte termijn met alle partijen hierover in gesprek te gaan." De huuropzegging van de Broederenkerk wordt in ieder geval ingetrokken.

Meevaller
Een kleine meevaller voor de gemeente Zutphen is dat er nog 1,8 miljoen euro komt uit het Fonds tekortgemeenten van het VNG. Dit fonds is ingesteld om gemeenten te compenseren voor de tekorten in het sociaal domein, op het terrein van jeugd en WMO. Het gaat om een bedrag van in totaal 200 miljoen euro. Uiteindelijk zijn 77 gemeenten in aanmerking gekomen voor middelen uit het fonds waaronder de gemeente Zutphen.

Meer berichten