Nieuwe beheerder wijkcentrum Waterkracht

Algemeen

ZUTPHEN - Vanaf 1 juli aanstaande neemt een nieuwe beheerder de exploitatie van wijkcentrum Waterkracht voor zijn rekening. Het contract met Perspectief Zutphen op die datum af. De afgelopen periode is samen met wijkbewoners, gebruikers en andere partijen gezocht naar een passende invulling van het centrum. Dit heeft geresulteerd in exploitatie door Hotspot Hutspot vanaf 1 juli aanstaande. Het college van B&W van Zutphen heeft hiermee ingestemd voor een periode tot 1 juli 2020.

Uit bijeenkomsten met belanghebbenden eind vorig jaar kwamen drie belangrijke wensen naar voren: toegankelijkheid, meer gebruik van de keuken en activiteiten voor jongeren. Diverse initiatieven zijn onderzocht en uiteindelijk is gekozen voor Hotspot Hutspot als nieuwe partij die de exploitatie vorm gaat geven. Hotspot Hutspot is een sociale onderneming die naast het beheer van Waterkracht ook een restaurant opzet. Door middel van dagbesteding willen zij het restaurant en de keuken fors uitbreiden. De maaltijden worden bereid door vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tijdens gesprekken en bijeenkomsten met gebruikers, vrijwilliger en bewoners werd duidelijk dat zij alle bestaande activiteiten zoveel mogelijk wilden behouden. De organisatie van Hotspot Hutspot is het hiermee eens en de plannen bieden hier dan ook alle ruimte voor. Met deze invulling zijn de doelstellingen van de gemeente voor de komende jaren gewaarborgd. Ook de verbinding tussen wijkprofessionals en het wijkcentrum blijft behouden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant