Volgens eindredacteur Harry te Boekhorst is de Bornkrant voor veel Zutphense senioren een belangrijke informatiebron. Eigen foto.
Volgens eindredacteur Harry te Boekhorst is de Bornkrant voor veel Zutphense senioren een belangrijke informatiebron. Eigen foto.

Bornkrant voor Zutphense senioren verschijnt ook in 2022 negen keer

Uitgave speciale krant wederom mede mogelijk dankzij Geert Wendt van BHD communicatie

Door Rudi Hofman

ZUTPHEN - Voor vele honderden senioren in de gemeente Zutphen hebben de makers van de Bornkrant positief nieuws: net als afgelopen jaar verschijnen ook in 2022 negen nummers van deze speciale krant die als doel heeft Zutphense ouderen te informeren, te verbinden en te vermaken.

De Bornkrant is tijdens de coronacrisis meer dan ooit een zeer welkome ‘gast’ bij menig oudere inwoner van de gemeente Zutphen. Nu senioren door de geldende beperkingen niet of nauwelijks aan gezamenlijke activiteiten kunnen meedoen, ligt het gevaar van vereenzaming op de loer.  “Veel Bornkrantlezers zijn 75-plussers zonder computer. Zij hebben weinig mogelijkheden om met anderen in contact te komen en zijn voor hun informatievoorziening voor een belangrijk deel afhankelijk van huis-aan-huisbladen, radio en televisie. Mede dankzij de Bornkrant blijven zij op de hoogte van interessante ontwikkelingen en activiteiten in het Zutphense. Wij bieden ze bijvoorbeeld met het interview van de maand ook mooie, historische verhalen en daarnaast vermaak in de vorm van een puzzel”, zegt eindredacteur Harry te Boekhorst.

Aflopende subsidie
Het is volgens Harry best spannend geweest of er dit jaar überhaupt wel een Bornkrant zou verschijnen: “De subsidie van de gemeente is aflopend. Voor dit jaar hebben we nog een kleine vierduizend euro gekregen tegen achtduizend het jaar ervoor.” Uitgever Geert Wendt van BHD communicatie heeft volgens Harry erg zijn best gedaan om het toch voor elkaar te krijgen. “Dankzij Geert hebben we bijdragen uit diverse lokale fondsen gekregen. Hij heeft ook contact gehad met de Zutphense politiek en het lijkt erop dat partijen er wel gevoelig voor zijn om de Bornkrant toch weer structureel te gaan subsidiëren.”

Adverteerders
Voor 2022 heeft de Bornkrant twee nieuwe adverteerders gevonden: Schmidt Medica en Boek en Buro v.d Brink. “De Polbeek was en blijft een vaste adverteerder. Andere partijen en bedrijven die in de Bornkrant willen adverteren zijn natuurlijk van harte welkom. Op deze manier kunnen we ons beperkte budget aanvullen”, zegt Harry. Sinds de doorstart in 2021 - in 2020 was er geen Bornkrant - heeft de krant pakweg 35 betalende abonnees mogen verwelkomen. Zij betalen per nummer 2 euro dus voor negen nummers 18 euro. De in totaal circa 570 leden van de lokale afdelingen van de PCOB en KBO (landelijk vormen zij samen de grootste ouderenorganisatie) krijgen de Bornkrant ‘gratis’ thuisbezorgd. Een klein gedeelte van hun contributiegeld wordt hiervoor aangewend. Bij de PCOB zorgen vrijwilligers voor de verspreiding van de Bornkrant (tegelijk met het landelijke magazine van de ouderenvereniging) en KBO-leden ontvangen de krant via de post.

Redactiesamenstelling
De redactie van de Bornkrant bestaat op dit moment uit: Harry te Boekhorst, Geert Wendt, Ton van Ingen Schenau, Nel van der Laan en Meta de Vries. Laatstgenoemde wordt binnenkort waarschijnlijk vervangen door Henny Hummel. Personen die met enige regelmaat verhalen maken en ideeën aandragen zijn Jan Kreijenbroek en Henk Mulder. Harry (“als eindredacteur werk ik heel plezierig samen met Nel”) roept iedereen in de gemeente die een voor de ouderendoelgroep interessant verhaal heeft op dit door te geven via bornkrant@bhdcommunicatie.nl. Zij mogen zelf een verhaal of bericht aanleveren. Is dat te lastig, dan komt een redacteur met alle plezier langs om het verhaal op te tekenen. De deadline voor aanlevering van kopij voor de eerste Bornkrant van 2022 ligt rond 2 februari. Eind februari komt hij uit.

Jubileumviering
"We willen dit jaar ook graag stilstaan bij het 40-jarige bestaan van de Bornkrant - eigenlijk is dit 41 jaar, maar omdat we in 2020 niet zijn uitgekomen houden we het op 40 jaar. Zelf denk ik aan een leuke ontmoetingsmiddag voor Bornkrantlezers ergens in de zomer, maar dit moeten we nog met de lokale PCOB- en KBO-afdeling bespreken”, zegt Harry te Boekhorst tot besluit.