Het Warnshuus. Archieffoto: Henk Derksen
Het Warnshuus. Archieffoto: Henk Derksen

Warnshuus krijgt financiële injectie van gemeente Zutphen

Maatschappij

ZUTPHEN - Met een forse financiële bijdrage van de gemeente Zutphen kan Stichting Kulurhus ‘t Warnshuus in Warnsveld haar exploitatietekort over de afgelopen drie jaar wegwerken. Het cultuurhuis kampt met een huurachterstand van bijna 3 ton. 

Door Alize Hillebrink

De huurders van ’t Warnshuus zijn voor voornamelijk maatschappelijke organisaties die activiteiten aanbieden voor (kwetsbare) doelgroepen in de gemeente Zutphen. Ondanks een vrijwel optimale bezetting van verhuur en deelname aan activiteiten blijkt dat de opbrengsten onvoldoende zijn om alle kosten te kunnen dekken en te voldoen aan de huurverplichting.

De Stichting Kulturhus Warnsveld (SKW) huurt ’t Warnshuus van de gemeente Zutphen. Bij het aangaan van de exploitatieovereenkomst in 2010 was de inschatting dat SKW in staat zou zijn een kostendekkende exploitatie te voeren. Dit bleek niet het geval. Over de jaren 2019 tot en met 2021, inclusief huurachterstand, ontstond een exploitatietekort ontstaan van 275.000 euro.

Stichting Kulturhus Warnsveld heeft de gemeente Zutphen gevraagd om een financiële bijdrage van 275.00 euro om de opgelopen tekorten weg te werken. Met dit bedrag kan SKW de huurachterstand van 260 duizend euro aan de gemeente inlossen en de exploitatie tot en met 2021 sluitend maken.

Volgens afspraak is de gemeente verplicht tekorten in de exploitatie over te nemen indien deze niet gedekt kunnen worden uit de reserves van de stichting. Aangezien SKW niet beschikt over reserves; het eigen vermogen van de stichting is negatief heeft de gemeente besloten de stichting een bedrag van 275.000 euro toe te kennen.

’t Warnshuus maakt onderdeel uit van de plannen om te komen tot de oprichting van het Zutphens sport- en accommodatiebedrijf (ZSA) en zal na de oprichting hiervan worden geëxploiteerd door ZSA. Beheer en exploitatie van ‘t Warnshuus wordt per 1 januari 2022 onderbracht in het Zutphens Sport[1]en Accommodatiebedrijf. SKW wordt daarna opgeheven.

Het Warnshuus. Archieffoto: Henk Derksen